1 Οκτωβρίου 2023

Η καταπολέμηση της απάτης σε πραγματικό χρόνο

Η ουγγρική τράπεζα OTP Bank αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της οπτικοποίησης δεδομένων, της ανίχνευσης της απάτης και της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων από τη SAS®

Όταν ο ουγγρικός τραπεζικός όμιλος άρχισε να αντιμετωπίζει άνοδο στις δόλιες δραστηριότητες, γνώριζε ότι χρειαζόταν ένα καλύτερο τρόπο για τον εντοπισμό των ενδεχόμενων απατών πριν την έκδοση πίστωσης. «Οι πιο εξελιγμένες εγκληματικές τεχνικές κάνουν την ανίχνευση και την πρόληψη της απάτης πολύ πιο δύσκολες», αναφέρει ο Zoltan Zsolt Nagy, Επικεφαλής του Τμήματος Ανάλυσης και Μοντελοποίησης, Διεύθυνση Έγκρισης Πιστώσεων και Διαχείρισης Κινδύνων της τράπεζας OTP Bank. «Χρειαζόμασταν μια λύση που θα μπορούσε να αποδώσει γρήγορη ανάλυση στη συμπεριφορά των πελατών αξιόπιστα σε πολλούς λογαριασμούς και συστήματα.»

Η τράπεζα OTP Bank είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος τραπεζικός όμιλος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε πάνω από 13 εκατομμύρια πελάτες σε εννέα χώρες. Η απάτη οδηγούσε σε άμεσες απώλειες και θα αναγκαζόταν τελικά η τράπεζα να υιοθετήσει μια λιγότερο ανταγωνιστική θέση, αφού θα έπρεπε να χρεώνει υψηλότερα τέλη για να αντισταθμίσει τις απώλειες.

«Είχαμε ήδη χρησιμοποιήσει τεχνικές πρόληψης της απάτης, όπως πίνακες βαθμολογίας εφαρμογής, συμπεριφοράς και συναλλαγών, αλλά ψάχναμε για κάτι πιο αποτελεσματικό και καινοτόμο, όπως ένα σύστημα που θα επέτρεπε την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων», λέει ο Nagy. Η τράπεζα OTP Bank επέλεξε μια λύση που αποτελείται από το SAS® Visual Analytics και το SAS® Fraud Network Analysis, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων.

Πέρα από την παραδοσιακή πρόληψη

Η λύση αυτή χρησιμοποιεί μια υβριδική αναλυτική προσέγγιση για την ανίχνευση της απάτης, συμβάλλοντας στη μείωση των ψευδώς θετικών με την ενσωμάτωση των τελευταίων μέτρων κατά της απάτης, προηγμένα στατιστικά μοντέλα, και προσδιοριστική και συλλογιστική ανάλυση (deterministic and associative analysis). Το στοιχείο ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων (social network analysis) εξετάζει συνδέσμους και ενώσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών και των διαφόρων στοιχείων από τις μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, τονίζοντας ενδεχόμενες αθέμιτες πρακτικές. Όταν η παραπομπή ή υπόθεση απάτης ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα αποθηκεύονται για χρήση σε μελλοντικά μοντέλα, κάτι που βελτιώνει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα.

Ταχύτητα ανάλυσης και απεικόνισης

Στο παρελθόν, η προσπάθεια αναζήτησης στα δεδομένα ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία. «Η ταχύτητα της ανάλυσης αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την επιχείρησή μας» αναφέρει ο Nagy. «Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να μας παράσχει τα αποτελέσματα σχετικά με την κατάσταση του πελάτη άμεσα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με τα δάνεια που χορηγούμε πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα. Οι εξαιρετικά εξελιγμένες λύσεις είναι άχρηστες εάν τα αποτελέσματα χρειάζονται μεγάλο χρόνο επεξεργασίας,» προσθέτει.

Το στοιχείο της απεικόνισης (visualization) είναι κρίσιμο, διότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε όλη την τράπεζα από το προσωπικό που χρειάζεται να μελετά τα δεδομένα από πολλαπλές οπτικές γωνίες, όχι μόνο μέσα από στατικές εκθέσεις ή διαγράμματα. «Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ικανότητα να ενσωματωθούμε με το σύστημα χορήγησης δανείων της OTP, και εκτιμούμε το στοιχείο απεικόνισης, το οποίο επιτρέπει τη βαθύτερη λεπτομερή ανάλυση, ακόμη και για το μη-τεχνικό προσωπικό», λέει ο Nagy. Εκτός από την ομάδα πληροφορικής της τράπεζας, η λύση SAS χρησιμοποιείται επίσης από το προσωπικό ασφαλείας το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση της απάτης, από ερευνητές οι οποίοι επιτρέπουν πιστώσεις και από διαχειριστές κινδύνου οι οποίοι παρακολουθούν τις εκθέσεις.

«Για τους αναλυτές, είναι εύκολο να εξερευνήσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, ακόμη και με την απλή χρήση εργαλείων της Microsoft. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι διαχειριστές κινδύνου χρειάζονται πιο διαισθητικά, φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται γρήγορα και με ακρίβεια», εξηγεί ο Nagy. «Χάρη στο SAS Visual Analytics, η ομάδα ανάλυσης χαρτοφυλακίου είναι πλέον σε θέση να παράγει εκθέσεις σε 10-20 δευτερόλεπτα. Στο παρελθόν, η δραστηριότητα αυτή διαρκούσε μια ολόκληρη ημέρα.»