4 Ιουνίου 2023

Το SAS Data Integration στο χώρο της Υγείας

To University of Arkansas' National Office for Research on Measurement and Evaluation Systems (NORMES) έπρεπε να αναπτύξει ένα σύστημα για να υποστηρίξει την ανάλυση των δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. σύγκριση βαθμολογιών και διαγωνισμάτων των μαθητών για να διαπιστωθεί αν είναι έτοιμοι για είσοδο σε κολλέγια), κάτι που απαιτούσε τη συγκέντρωση και διαχείριση διάσπαρτων δεδομένων.

 

 

“Σε πρώτη φάση, έπρεπε να συγκεντρώσουμε και να διαχειριστούμε τα δεδομένα, έτσι ώστε οι αναφορές και οι αναλύσεις μας να βασίζονται στα σωστά στοιχεία”, δήλωσε ο Sean Mulvenon, Διευθυντής του NORMES. “Ένα από τα βασικά οφέλη της λύσης της SAS είναι ότι η διαχείριση των δεδομένων, τα analytics και οι αναφορές προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή και είναι ολοκληρωμένα”.

 

“Η ενοποίηση των δεδομένων υποστηρίζει μια ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης των πληροφοριών για την μετατροπή των πηγαίων δεδομένων σε χρήσιμη πληροφορία”, δήλωσε από την πλευρά του ο Jim Davis, Senior Vice President και Chief Marketing Officer της SAS. “Αφορά στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο με τα κατάλληλα δεδομένα. H SAS και η DataFlux γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ενοποίηση των δεδομένων και τα analytics είναι άρρηκτα συνδεδεμένα”.

 

O Tony Fisher, Πρόεδρος και CEO της DataFlux, τόνισε: “Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν και να επιβάλουν τα ίδια πρότυπα και κανόνες για τα δεδομένα, ιδίως από τη στιγμή που ο όγκος και η πολυπλοκότητα τους αυξάνεται συνεχώς. Η SAS και η DataFlux βοηθούν εδώ και πολλά χρόνια τις εταιρείες να αντλούν αξία από τα δεδομένα, και οι λύσεις μας παρέχουν υποστήριξη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής διαχείρισης των δεδομένων.”