23 Σεπτεμβρίου 2023

Case study Parkway

Εταιρία: Parkway

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο real estate και κατέχει 30.000 θέσεις parking σε 9 πόλεις των Η.Π.Α.

Η ανάγκη
Η εταιρία ήθελε να βρει μια λύση ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το μεγάλο όγκο δεδομένων και να ελέγξει τα κόστη της.

Η λύση

Η εταιρία προσέλαβε έναν CIO (Chief Informations Officer) για πρώτη φορά στην ιστορία της και εγκατέστησε ένα σύστημα Business Analytics που θα έκανε συλλογή δεδομένων από όλα τα πάρκινγκ της εταιρίας. Πέρα από την εγκατάσταση, χρειάστηκε και προσαρμογή στον τρόπο καταγραφής των δεδομένων.

Το αποτέλεσμα

Η εταιρία πραγματικά κατάφερε να μειώσει τα κόστη της, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των πάρκινγκ. Τα έξοδα από ασφάλιστρα μειώθηκαν και η εταιρία απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα με την εγκατάσταση των Business Analytics σε έναν κλάδο που αργεί να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Επιπλέον αυτά τα δεδομένα επέτρεψαν στην εταιρία να παρέχει και άλλες υπηρεσίες σε κερδοφόρους πελάτες, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την κερδοφορία της. Για παράδειγμα οι πελάτες μπορούν πλέον μέσω internet να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα αλλά και τις τιμές στα διάφορα πάρκινγκ της εταιρίας.