4 Ιουνίου 2023

Case Study Kafkas

Case Study: Η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ QLIKVIEW

Η εταιρεία

 

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού παρέχοντας λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα σε ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου, από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες έως κατασκευαστικές εταιρείες και βιομηχανίες.

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη σε πωλήσεις εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα. Με είκοσι κομβικά σημεία πώλησης στην Αττική , δύο στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά), ένα στην Θεσσαλονίκη, ένα στην Κω, ένα στην Καλαμάτα, δύο στην Πάτρα, ένα στην Χαλκίδα, ένα στο Άργος, ένα στα Ιωάννινα, ένα στη Λάρισα και ένα στη Ρόδο, καλύπτει με φυσική παρουσία, το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής επικράτειας.

 

Η πρόκληση για ανάλυση

 

Η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και η δέσμευσή της για παροχή συνεχώς υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης, έχει ως αποτέλεσμα αφενός την συνεχή ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, αφετέρου τη ραγδαία αύξηση του όγκου των δεδομένων. Για την έγκαιρη στατιστική ανάλυση του μεγάλου όγκου πληροφοριών, που συλλέγονται από πολλές διαφορετικές πηγές (ERP, CRM, HCM), είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου σύγχρονου εργαλείου Business Intelligence.

 

Το έργο

 

Μετά από μία εκτεταμένη διερεύνηση της αγοράς του λογισμικού Business Intelligence, η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κατέληξε στην απόφαση της εγκατάστασης και αξιοποίησης της πλατφόρμας QlikView.

 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή αυτή υπήρξε η μεγάλη ευελιξία που παρουσίαζε η συγκεκριμένη πλατφόρμα και η δυνατότητα για γρήγορη ανάπτυξη νέων αναφορών. Επίσης, η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το SAP ERP μέσω του εργαλείου SAP Connector, έκανε ακόμα πιο ελκυστική την επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

 

Όλη η ανάπτυξη έγινε εξαρχής από το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας, μετά από μία σύντομη αλλά ουσιαστική εκπαίδευση από τους συνεργάτες της Envision. Η πρώτη εφαρμογή που υλοποιήθηκε συγκεντρώνει τα δεδομένα πωλήσεων, παρουσιάζοντας λεπτομερή ανάλυση συγκριτικών στοιχείων και δεικτών, μέσα από ένα πλήθος διαστάσεων και χαρακτηριστικών.

 

Τα πρωτογενή δεδομένα είναι σε επίπεδο γραμμής τιμολογίου, οπότε ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φτάσει δυναμικά, σε όποιο επίπεδο ανάλυσης επιθυμεί.

 

Ο χρόνος υλοποίησης της εφαρμογής δεν ξεπέρασε τις 10 ημέρες.

 

Η έγκαιρη και αναλυτική πληροφόρηση που προσέφερε η πρώτη εφαρμογή, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ζήτηση νέων εφαρμογών από τη διοίκηση και τις υπόλοιπες διευθύνσεις της εταιρίας.

 

Πλέον, η διοίκηση και τα στελέχη της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. έχουν στη διάθεση τους μία πληθώρα αναφορών, που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, και συνδυάζουν πληροφορίες από όλα τα πληροφοριακά συστήματα (SAP,CRM,HCM).

 

Τα οφέλη

 

Τα οφέλη που αποκόμισε μέχρι στιγμής η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι πολλαπλά. Η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας έχουν πρόσβαση σε ευέλικτη και πολυδιάστατη πληροφόρηση, η οποία παρέχεται άμεσα και με μεγάλη ανάλυση.

 

Αποτέλεσμα αυτών είναι η ταχύτερη αναγνώριση των επιχειρηματικών ευκαιριών και ο άμεσος εντοπισμός των προβλημάτων, με συνέπεια να δημιουργείται ένα χρονικό πλεονέκτημα που δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη δράση.

 

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον, το οποίο τροφοδοτείται διαρκώς με δεδομένα από ετερογενή πληροφοριακά συστήματα.