7 Δεκεμβρίου 2022

Retail store expansion

Case study Levis

Εταιρία: Levi Strauss & Co

Η εταιρία Levi Strauss & Co δραστηριοποιείται στο χώρο της ένδυσης.

Departmen
t: Ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων

Περισσότερα...