19 Ιουλίου 2024

Συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο Μπαχά

Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μπαχά
BI Consultant,
SAS Greece, Cyprus, Bulgaria

 

1. Τι είναι τα SAS® Visual Analytics και γιατί τα θεωρείτε «εύκολα»;

Τα SAS® Visual Analytics είναι μια in-memory λύση υψηλής απόδοσης για την εξερεύνηση τεράστιου όγκου δεδομένων σε πολύ μικρό χρόνο. Δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίσουν μοτίβα, συσχετίσεις και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάλυση, σε δισεκατομμύρια εγγραφών μέσα από διαδικτυακό περιβάλλον αναφορών ή κάποια κινητή πλατφόρμα όπως το iPad®. Με εντυπωσιακά γραφικά, δυναμική δημιουργία ιεραρχιών, γεωγραφική απεικόνιση αλλά κυρίως με τις ενσωματωμένες analytics δυνατότητες για αναζήτηση συσχετίσεων και προβλέψεις μελλοντικών τάσεων, επιτρέπουν στους χρήστες να εξάγουν χωρίς κόπο πολύτιμες πληροφορίες άμεσα, με τα δεδομένα φορτωμένα στη μνήμη.

Παράλληλα, ο SAS® LASR Analytic Server είναι βελτιστοποιημένος για χρήση σε κατανεμημένα συστήματα και παράλληλη επεξεργασία. Τα analytics είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα από τα δεδομένα του, όμως σε πολλούς οργανισμούς αυτή η ad hoc ανάλυση μπορεί να επιτελεστεί αυστηρά και μόνο από τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Τα SAS® Visual Analytics επιτρέπουν στον καθένα να χρησιμοποιεί analytics ως κοινή πρακτική στην καθημερινή λήψη ορθότερων αποφάσεων ενώ το ΙΤ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, την ασφάλεια και το data governance γενικότερα.



2. Σε ποιους απευθύνονται και σε ποια τμήματα της επιχείρησης;

Η SAS διαθέτει τα Visual Analytics για οργανισμούς όλων των μεγεθών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από ένα μόνο τμήμα, μεταξύ πολλών τμημάτων ή σε όλο το εύρος του οργανισμού. Υποστηρίζει το data discovery για χρήστες όλων των κατηγοριών, επιτελικά στελέχη, αναλυτές και στατιστικούς. Δίνει παράλληλα στα στελέχη του ΙΤ ένα εύχρηστο περιβάλλον μέσα από το οποίο μπορούν να διαχειριστούν και να προστατέψουν τα δεδομένα ώστε να είναι διαθέσιμα όπου και όποτε πρέπει. Σε ότι αφορά τους κλάδους των οργανισμών που απευθύνονται, επίσης δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, οπουδήποτε υπάρχουν δεδομένα και ανάγκη για γρήγορη και σωστή λήψη αποφάσεων, τα SAS® Visual Analytics μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο σύμμαχο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο τραπεζικός και ασφαλιστικός χώρος, οι τηλεπικοινωνίες, το retail, ο κλάδος των υπηρεσιών, ο χώρος της υγείας και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν επιτυχημένες εφαρμογές των Visual Analytics.


3. Γιατί η SAS πρωτοπορεί – από ότι λέτε – σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Η SAS πρωτοπορεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε τουλάχιστον τρεις βασικούς άξονες.
Ο πρώτος έχει να κάνει με την αποτελεσματική διαχείριση πραγματικά μεγάλου όγκου δεδομένων. Συχνά μιλάμε για big data, όμως δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αφορά δισεκατομμύρια εγγραφών τις οποίες ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας καλείται να επεξεργαστεί σε σύντομο χρόνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, όταν τα δεδομένα γίνονται πραγματικά πολλά, τα SAS® Visual Analytics με την In-memory τεχνολογία του SAS® LASR Analytic Server μπορούν να ανταποκρίνονται ακαριαία στα ερωτήματα των χρηστών, όταν στο παρασκήνιο γίνεται επεξεργασία δισεκατομμυρίων εγγραφών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ευχρηστία του εργαλείου η οποία επιτρέπει σε χρήστες που δεν έχουν καθόλου τεχνικές γνώσεις, με απλά drag and drop αντικειμένων να δημιουργούν αναφορές και dashboards. Μπορούν ακόμα να επιλέξουν απλά τα μεγέθη που επιθυμούν και με το λεγόμενο auto-charting, το εργαλείο επιλέγει πώς είναι καλύτερο να αναπαρασταθούν τα δεδομένα που επέλεξαν. Η ευχρηστία επεκτείνεται και στο επίπεδο της προετοιμασίας των δεδομένων αφού παρέχεται ένα γραφικό περιβάλλον σύνδεσης πινάκων, χωρίς να απαιτείται χρήση εκτεταμένου κώδικα.

Ο τρίτος και ίσως πιο σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, έχει να κάνει με τον πυρήνα αυτού που ονομάζουμε analytics. Η SAS, με τις ενσωματωμένες δυνατότητες για αναζήτηση συσχετίσεων, παλινδρομήσεις και προβλέψεις, προσφέρει πραγματική βοήθεια στην λήψη αποφάσεων και όχι απλά reporting. Οι χρήστες επιλέγουν μόνο τα μεγέθη και τις διαστάσεις που επιθυμούν και αυτόματα το εργαλείο μπορεί να αποτυπώσει τις συσχετίσεις μεταξύ τους και να πραγματοποιήσει προβλέψεις για το πώς αυτά θα κινηθούν στο μέλλον, όλα με την αξιοπιστία της SAS.


4. Πώς μεταφράζετε σε επίπεδο ROI η ευκολία του visualization του εργαλείου σας;

Τα SAS® Visual Analytics με τις ανεπτυγμένες analytics δυνατότητες που διαθέτουν, στις οποίες γίνεται αναφορά παραπάνω, μέσα από ένα εύχρηστο και διαισθητικό περιβάλλον χρήσης, δίνουν τη δυνατότητα στα επιτελικά στελέχη να κάνουν πιο σίγουρα βήματα στη διαχείριση του οργανισμού τους, ενώ παράλληλα το μοντέλο κοστολόγησης της SAS είναι τέτοιο που η αξία της επένδυσης θα δώσει μεγαλύτερο ROI από αυτό των εναλλακτικών λύσεων.