4 Ιουνίου 2023

Συνέντευξη της Αθηνάς Κανιούρα

Συνέντευξη της Αθηνάς Κανιούρα
Lead Scientist for Accenture Analytics
& Marketing Services (AAMS)
and Head of IGEM for AAMS

 

 1. Πόσα χρόνια η Accenture ασχολείται με τα Marketing Analytics;

  Η Accenture ασχολείται με τα Marketing analytics εδώ και 9 χρόνια. Το τμήμα της Ελλάδας αποτελεί και το “center of excellence” των marketing analytics στην εταιρία παγκοσμίως. Τα τελευταία 3 χρόνια η ανάπτυξη του τμήματος είναι αλματώδης, αποτελούμενο αυτή την στιγμή από 60 άτομα. Η ανάπτυξη του τμήματος είναι ενδεικτική και του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος των εταιρειών για τα Marketing Μetrics. Πλέον υπάρχει ευρεία διάδοση της αναγκαιότητας των marketing metrics για τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της αγοράς, τόσο στο εξωτερικό αλλά σταδιακά και στην Ελλάδα.

   

 2. Σε ποιους κλάδους της αγοράς απευθύνονται τα Μarketing Analytics;

  Τα marketing analytics αφορούν όλους τους κλάδους της αγοράς, όπως τηλεπικοινωνίες, τραπεζικός τομέας, καταναλωτικά αγαθά, λιανεμπόριο, ηλεκτρονικά, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διάθεσης ενέργειας, αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακευτικές εταιρίες και πλήθος άλλων. Το εύρος των εφαρμογών που προσφέρει η Accenture και που εξυπηρετεί κάθε κλάδο της αγοράς είναι ιδιαιτέρα μεγάλο καλύπτοντας κάθε ανάγκη των εταιρειών. Ενδεικτικά ορισμένες από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Accenture είναι η κατηγοριοποίηση του πελατολογίου με στόχο τις διασταυρούμενες πωλήσεις και τις αναβαθμισμένες ευκαιρίες πώλησης, η βελτιστοποίηση του μίγματος μάρκετινγκ για ένα σύνολο καναλιών διαφήμισης, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της δαπάνης των μέσων επικοινωνίας, η δημιουργία μηχανής συστάσεων σε πραγματικό χρόνο, βάσει ανάλυσης συσχετίσεων, η αξιολόγηση της τρέχουσας χρήσης δεδομένων προώθησης με στόχο την πρόβλεψη μελλοντικών προωθητικών ενεργειών για την αύξηση των πωλήσεων, η ταξινόμηση προϊόντων βάσει χαρακτηριστικών και η βέλτιστη τοποθέτηση τους στο κατάστημα.

 3. Τι απαιτείται από την πλευρά του πελάτη (προσωπικό, βάσεις δεδομένων);

  Για να παρέχει η Accenture οποιαδήποτε υπηρεσία σε κάποιο πελάτη απαραίτητη είναι μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία που θα χρειαστούν για την ανάλυση. Όσων αφορά το προσωπικό, είναι αναγκαίο να υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο να γνωρίζει τα δεδομένα σε βάθος και να είναι σε θέση να επικυρώσει το business sense των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και να τα μετατρέψει σε στρατηγική της εταιρίας.

   

 4. Τι είδους προσωπικό απαιτείται για την σωστή χρήση των BA σε μια εταιρία (Είναι σημαντικό το θέμα της κουλτούρας, το νοιώθουν αναγκαίο ή θεωρείται πολυτέλεια);

  Για τη σωστή εφαρμογή των BA σε μια εταιρία απαιτείται προσωπικό που να διαθέτει γνώσεις στατιστικής, οικονομετρίας καθώς και οικονομικών ή marketing έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεξάγει τις απαιτούμενες αναλύσεις και στη συνέχεια να μπορεί να ερμηνεύσει και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα τους. Φυσικά είναι σημαντικό το θέμα της κουλτούρας σε μια εταιρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα των Business Analytics. Παγκοσμίως η σημασία της χρήσης των ΒΑ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στροφή των εταιριών στα Analytics, αν και υπάρχει ακόμη δρόμος έως ότου περάσει στην κουλτούρα των ελληνικών εταιριών το εύρος των οφελών που μπορούν να αποκομίσουν από τα Business Analytics.

 5. Ποια λογισμικά Business Analytics χρησιμοποιεί κυρίως η Accenture;

  H Accenture είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα λογισμικών Business Analytics. Είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε την πλειονότητα των λογισμικών που διαθέτουν οι εταιρίες. Ενδεικτικά χρησιμοποιούμε SAS, OxMetrics, SPSS, R, Matlab. Το τμήμα της Ελλάδας διαθέτει προσωπικό με μεγάλη ποικιλία στην εξειδίκευση των λογισμικών.