14 Ιουλίου 2024

Οι κινεζικές μετοχές δεν εισάγονται ακόμα στον Κύριο Δείκτη

Οι εγγεγραμμένες στο κινεζικό χρηματιστήριο μετοχές δεν πρόκειται να εισαχθούν ακόμα στον δείκτη μετοχών αναδυόμενων αγορών του MSCI, γεγονός που αποτελεί την πιο πρόσφατη ανησυχία των επενδυτών σχετικά με το άνοιγμα και τη διαφάνεια των κινεζικών αγορών, παρά την χρόνια διαδικασία αναδόμησης. Ο MSCI υποστήριξε ότι μένουν λίγα μόνο σημαντικά ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα στην αγορά να λυθούν, και ότι οι μετοχές μπορούν να προστεθούν μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση, ακόμα και έξω από το καθιερωμένο πρόγραμμα της ετήσιας αναθεώρησης κατάταξης των αγορών.