8 Δεκεμβρίου 2023

Το μέγεθος των Business analytics enterprise software, τάσεις ανάλυσης και παγκόσμια πρόβλεψη για την περίοδο 2015-2021

Η αγορά Business Analytics και enterprise software publishing περιλαμβάνει δραστηριότητες δημοσιεύσεων για business analytics λύσεις, όπως προγνωστικά λογισμικά ανάλυσης, και επιχειρησιακά λογισμικά λύσεων, όπως επιχειρησιακός σχεδιασμός πόρων. Πρόσφατα, η βιομηχανία Business Analytics και enterprise software publishing, υπήρξε μάρτυρας μιας σταθερής ανάπτυξης και μαζί με τις τεχνολογικές εξελίξεις η αγορά πρόκειται να δει μια σταθερή ανάπτυξη κατά την διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου.

 

Εξαιτίας αυτού, οι εταιρίες IT επικεντρώνονται κυρίως στον σχεδιασμό και  στην ανάπτυξη αποτελεσματικών business analytics εργαλείων, τα οποία θα περιλαμβάνουν από απλές αναφορές μέχρι και προηγμένα και περίπλοκα εργαλεία πρόβλεψης και άντλησης δεδομένων. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και στους αναλυτές δεδομένων να εξάγουν μια πρόβλεψη από τα εταιρικά δεδομένα που παρέχονται, η οποία όταν μετατραπεί σε πράξεις, θα φέρει μεγάλο κέρδος και αποτελεσματικότητα στις επιχειρήσεις.

 

Τεχνολογικά επιτεύγματα στις επιχειρησιακές πληροφορίες και στα λογισμικά analytics όπως το Analytics Pro (από την SAS) ωθούν μπροστά την αγορά. Επιχειρήσεις μικρού βεληνεκούς ψάχνουν για λογισμικά, τα οποία περιλαμβάνουν επιχειρησιακό σχεδιασμό πόρων και εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων με τους καταναλωτές και για αυτό το λόγο υπάρχουν πιθανές ευκαιρίες σε αυτή την αγορά.

 

Τα οφέλη της χαμηλής φορολογίας και φόρου μιας φοράς με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών των IT δελεάζουν τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν αλλαγές στην υπάρχουσες IT υπηρεσίες τους. Αυτή η τάση είναι που δίνει ώθηση στις αγορές των business analytics και enterprise software publishing.

 

Η αγορά των business analytics και enterprise software publishing χαρακτηρίζεται από συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπου οι μεγάλες εταιρίες αγοράζουν μικρότερες εταιρίες  έτσι ώστε να διευρύνουν τις προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους. Οι εταιρίες λογισμικών ξοδεύουν τεράστια ποσά για να αποκτήσουν υψηλών επιδόσεων εταιρίες cloud computing και πωλητές επιχειρησιακών λογισμικών.

 

Για παράδειγμα, η Oracle απόκτησε την Hyperion Solutions Corporation, την Siebel CRM Systems Inc., την PeopleSoft, την Nimbula Inc. και την Taleo Corporation. Παρόμοια, η IBM Corporation απόκτησε την SPSS Statistics, την Cognos Inc., την SoftLayer Technologies Inc. και την Varicent Software Inc. Αυτές οι αγορές βοήθησαν τους πωλητές λογισμικών να αυξήσουν την προσφορά προϊόντων τους και στην συνέχεια την βάση πελατών τους. Περισσότερες από τις εταιρίες έχουν μετατραπεί από τις παραδοσιακές εταιρίες software solutions στις Software as a Service(SaaS) εταιρίες.

 

Προσφέρουν οικονομικά μοντέλα cloud, με στόχο να διατηρήσουν τους υπάρχοντες επιχειρησιακούς καταναλωτές τους. Η τελευταία διαδικτυακή υπηρεσία pay-as-you-go θα επιτρέπει σε επιχειρησιακές εφαρμογές που είναι περιορισμένες από το τείχος προστασίας, να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

 

Η αγορά business analytics και enterprise software publishing είναι συγκεντρωμένη σε τέσσερις εταιρίες, οι οποίες έχουν στα χέρια τους την πλειονότητα των βιομηχανικών μετοχών(IBM Corporation, Oracle Corporation, SAP AG, και Microsoft Corporation). Επιπλέον, διάφορες μορφές αδειοδοτήσεων και κανονισμοί των κυβερνήσεων τείνουν να οδηγούν τους καταναλωτές σε γνωστές εταιρίες.

 

Η αγορά business analytics και enterprise software publishing είναι στην αρχή της ανάπτυξης της. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις, καινοτόμα εργαλεία πρόβλεψης αναλύσεων προβλέπεται να παρουσιάζονται στο κοντινό μέλλον, κάτι το οποίο θα ανοίξει νέους επιχειρηματικούς δρόμους για την αγορά.

 

Οι μεγαλοκαρχαρίες στην αγορά των business analytics και enterprise software publishing είναι οι Microsoft Corporation, Oracle Corporation, IBM Corporation, SAP AG και Tableau Software Inc., QlikTech International AB, Tibco Software Inc., MicroStrategy Inc., SAS Institute Inc.