19 Ιουλίου 2024

Η αγορά λογισμικών Business Analytics στην Ινδία αγγίζει τα 583 εκατομμύρια δολλάρια

H αγορά λογισμικών Business Analytics στην Ινδία προβλέπεται να αυξηθεί στο 9,6% από έτος σε έτος μέχρι το 2019, φτάνοντας τα 583 εκατομμύρια δολλάρια, σε σύγκριση με το 6,8% της περιοχής Ασία-Ειρηνικός, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Σύμφωνα με την έρευνα από την εταιρία IT Tableau και την εταιρία έρευνας IDC, οι οργανισμοί  αναφέρουν ότι η διαχείριση κινδύνων, η βελτιστοποίηση των πόρων και η διαχείριση των πελατών χρησιμοποιούν το λογισμικό analytics επόμενης γενιάς.

«Αυτό τους βοηθά στο να έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστές  τους, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά το χρόνο εξέτασης των δεδομένων",  δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Craig Stires αναπληρωτής αντιπρόεδρος της IDC Asia Pacific (Big Data, Analytics και λογισμικό).

Τα έξοδα για τα εργαλεία end-user( μέρος της αγοράς λογισμικών business analytics), συμπεριλαμβανομένης της εικονοποίησης,  προβλέπεται να αυξηθούν στην Ινδία κατά 10 % μέχρι το 2019, φτάνοντας τα 121 εκατομμύρια δολλάρια της Αμερικής, σε σχέση με το 7,2% της Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με την έρευνα στην Ινδία, οι επιχειρησιακές διεργασίες που έχουν την υψηλότερη αξιοποίηση των επιχειρησιακών πληροφοριών (BI)/analytics είναι τα IT, η διαχείριση του κινδύνου, η εξυπηρέτηση πελατών και τα αποθέματα.

"Από τις χώρες που μελετήθηκαν στην Ασία-Ειρηνικό, οι χρήστες από Ινδία είναι πιο πιθανό να αισθάνονται τις  analytics ανάγκες τους να ικανοποιούνται.

Οι χρήστες που αναφέρονται εδώ έδειξαν υψηλότερη συχνότητα χρήσης των εργαλείων analytics, με αύξηση 60% σε καθημερινή και εβδομαδιαία χρήση σε σχέση με άλλες χώρες που μελετήθηκαν ", συνέχισε.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς η καθημερινή χρήση των BI,analytics οδηγούν συχνότερα πάνω από 50% σε βελτίωση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, τόνισε ο Stires.

"Αντί να περιορίσουμε την πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα σε μια αποκλειστική ομάδα επιστημόνων δεδομένων, βλέπουμε ότι τα analytics δεδομένων self-service είναι τώρα σε άνοδο με περισσότερους οργανισμούς να ενστερνίζονται μια κουλτούρα λήψης αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα", δήλωσε ο Deepak Ghodke, διευθυντής της Tableau Software για την Ινδία.

Το λογισμικό της Tableau βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν και να αναλύουν δεδομένα.