14 Ιουλίου 2024

Το Wharton πρόκειται να προσφέρει την ειδικότητα Business Analytics στο Coursera

Η σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Pennsylvania ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει να προσφέρει εξειδίκευση στα Business analytics μέσω του Coursera.

Η νέα αυτή εξειδίκευση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να παίρνουν αποφάσεις για τις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς. Θα περιλαμβάνει MOOCs (Μαζικά Ανοιχτά Μαθήματα Online) στους ακόλουθους τομείς:

Πελατειακή Ανάλυση, που καλύπτει τα θέματα συμπεριφοράς πελατών όπως η περιγραφική ανάλυση, η ανάλυση πρόβλεψης και η ανάλυση καθοδήγησης.

Ανάλυση Λειτουργιών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί το πώς τα δεδομένα μπορούν να είναι πιο χρήσιμο στο να ταιριάξουν την προσφορά με την ζήτηση.

Ανάλυση Ανθρώπων που καλύπτει τον ρόλο της ανάλυσης στις προσλήψεις, στην αξιολόγηση απόδοσης, στην ηγεσία, στην πρόσληψη και την προαγωγή, στον σχεδιασμό εργασίας και ομάδας και στην αποζημίωση.

Λογιστική Ανάλυση, που εξερευνά το πώς τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων και μετρήσεις μη οικονομικού περιεχομένου μπορούν να συνδεθούν με την οικονομική απόδοση.

Η ειδίκευση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης και ένα πρότζεκτ στο τέλος των μαθημάτων, που θα ασχολείται με μία αληθινή επιχειρησιακή πρόκληση που αντιμετωπίζεται από την Yahoo!, την διεθνή εταιρία τεχνολογίας.

Το πρώτο μάθημα ήδη πραγματοποιείται από τις 15 Σεπτέμβρη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: https://news.wharton.upenn.edu