19 Ιουλίου 2024

Η προσαρμογή των Μεγάλων Δεδομένων με τον σωστό τρόπο.

Η αληθινή αξία της ενσωμάτωσης των μεγάλων δεδομένων στο γενικό σχέδιο της διαχείρισης μίας εταιρίας προέρχεται από την προσαρμογή και πολλές φορές από την συγκέντρωση εξωτερικών μεγάλων δεδομένων και πιο συμβατικών πηγών δεδομένων.

Το να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο σωστά, περιλαμβάνει συνήθως λογιστική για ζητήματα όπως η διαχείριση αρχείων, η ευκολία εντοπισμού, και η σημασιολογική συνοχή , που πολύ συχνά απαιτούν πολύ περισσότερα από την απλή εναπόθεση των δεδομένων σε κάτι σαν «λίμνη δεδομένων»- που πολύ συχνά περιλαμβάνει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός «βάλτου δεδομένων.»

Η κύρια δυσκολία του ζητήματος αυτού, που προκύπτει από την συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα των μεγάλων δεδομένων και την προσπάθεια των πωλητών να κερδοσκοπήσουν από αυτά, είναι ότι «υπάρχουν πιθανότατα μερικές εκατοντάδες τεχνολογίες εκεί έξω που χρησιμοποιούν τα μεγάλα δεδομένα ως έναν πολύ ευρύ τεχνολογικό χώρο» σύμφωνα με τον James Cerrato του Adaptive Inc.

Η προσαρμογή των τεχνολογιών αυτών στις συμβατικές σχεσιακές τεχνολογίες και τις αρχικές τεχνολογίες των εταιριών ήταν το θέμα της παρουσίασης του Cerrato στο  συνέδριο Enterprise Data World 2015: «Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων- Μήπως δημιουργείτε έναν βάλτο δεδομένων;». Το να γίνει κάτι τέτοιο σωστά, απαιτεί την προαναφερθείσα διαχείριση, τα δεδομένα, την ευκολία εντοπισμού και την σημασιολογία με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει την ιδιαίτερα απαραίτητη διαφάνεια- την οποία ο Cerrato τόνισε πως είναι το κλειδί για την διάκριση μίας «λίμνης δεδομένων» από έναν «βάλτο δεδομένων».

Επιπλέον ανησυχίες προσαρμογής

Πέρα από την συνένωση μίας πληθώρας τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων και πιο παραδοσιακών τεχνολογιών με εταιρική βάση, η προσαρμογή των μεγάλων δεδομένων με πιο συμβατικά δεδομένα χαρακτηρίζεται επίσης από:

  • Οργανωτική Δομή: Διαφορετικά τμήματα ενδεχομένως να έχουν διαφορετικούς στόχους που να απαιτούν άλλους τύπους και στόχους δεδομένων που μπορούν να φιλοξενήσουν μία κουλτούρα τύπου σιλό.
  • Τεχνολογία: Ακόμη και με τα μακροχρόνια εσωτερικά συστήματα, η προσαρμογή διάφορων τεχνολογιών ίσως να περιέχει περισσότερες δυσκολίες σε ότι αφορά την προσαρμογή πριν την ενσωμάτωση των μεγάλων δεδομένων.
  • Ποιότητα Δεδομένων: Η προσαρμογή διαφορετικών συστημάτων δοκιμάζει την διαχείριση δεδομένων μίας οργάνωσης και παρουσιάζει προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων, όπως η ακρίβεια, η ολοκλήρωση, ο χρόνος ολοκλήρωσης κλπ.
  • Ασφάλεια: Η προσαρμογή συστημάτων και δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της οργάνωσης καθώς επίσης και η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να αλλάξει ή να παραχθούν ανεπιθύμητες προεκτάσεις
  • Συστήματα κληροδότησης: Η προσαρμογή των συστημάτων κληροδότησης και των βοηθητικών τους συστημάτων με συστήματα για μεγάλα δεδομένα μπορεί επίσης να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Αυτοματοποιημένη διαχείριση δεδομένων

Η σημασία της ύπαρξης αυστηρών μηχανισμών διαχείρισης όταν προσαρμόζουμε Μεγάλα Δεδομένα με άλλους τύπους δεδομένων είναι μία αναγκαιότητα για την δημιουργία μίας λίμνης δεδομένων. Σε ότι αφορά το μακροπρόθεσμο επίπεδο της διαχείρισης είναι αναγκαίο να εγκατασταθούν σημαντικές πτυχές ιδιοκτησίας, λογοδοσίας και των ρόλων και των ευθυνών που προκύπτουν από τα δεδομένα σε ότι αφορά την επιστασία, τους ειδικούς σε διάφορα ζητήματα, ακόμη και ειδικά μέλη συμβουλίων της κυβέρνησης. Αφού υποδειχθούν αυτά τα διάφορα σημεία και οι σχέσεις, οι οργανώσεις μπορούν στην πραγματικότητα να τα αυτοματοποιήσουν με εργαλεία από την κυβέρνηση που έχουν σχεδιαστεί για την προσαρμογή μεγάλων δεδομένων. Οι πλατφόρμες αυτές μπορούν να εκδώσουν ειδοποιήσεις που βασίζονται στις αυτοματοποιήσεις της εργασιακής ροής για συγκεκριμένο κυβερνητικό προσωπικό που ασχολείται με τύπους και διεργασίες δεδομένων που βασίζεται στις πληροφορίες κανονισμών, χρήσεις εφαρμογών, και άλλων εταιρικών λειτουργιών. «Οι διεργασίες αυτές θα ενεργοποιήσουν αμέσως τις ειδοποιήσεις σύμφωνα με τις υπεύθυνες σχέσεις που έχετε υποδείξει ως σημαντικές για κάθε βήμα της διεργασίας της εξέτασης σας», είπε ο Cerrato.