1 Οκτωβρίου 2023

Έρευνες δείχνουν πως 93% των Ειδικών Τεχνολογιών Πληροφορικής θεωρουν πως τα συνδεδεμένα δεδομένα είναι βασικά για το ΙΤ Οperations Αnalaytics

Η ExtraHop, που ηγείται στην ανάλυση συνδεδεμένων δεδομένων σε αληθινό χρόνο για την ευφυΐα των Πληροφοριακών Συστημάτων και τις επιχειρησιακές λειτουργίες, ανακοίνωσε σήμερα τα ευρήματα μίας έρευνας που διεξήχθη από την εταιρία βιομηχανικής έρευνας TechValidate, και αποκαλύπτει το πως οι οργανισμοί έχουν χτιστεί με βάση τις πρακτικές που ασκούν στον τομέα των αναλύσεων λειτουργίας των πληροφοριακών τους συστημάτων (ΙΤΟΑ).

Η έρευνα η οποία έγινε σε περίπου 100 διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων και άλλους υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής στους οργανισμούς Fortune-1000, δείχνει πως οι οργανισμοί σκέφτονται πιο στρατηγικά για την ανάλυση δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων, με το 65% από αυτούς να συνδυάζουν πηγές δεδομένων η να σχεδιάζουν να κάνουν κάτι τέτοιο μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τον Gartner: “Η ζήτηση για ΙΤΟΑ γίνεται πιο έντονη ανάμεσα σε μεγάλες και σε μικρομεσαίες εταιρίες. Ως αποτέλεσμα τα έξοδα για το ΙΤΟΑ, που άγγιξαν τα $1,7 δισεκατομμύρια το 2014, πρόκειται να αυξηθούν κατά περίπου 70% μέσα στο 2015.

Η θετική απήχηση του ΙΤΟΑ, αυξάνεται με βάση την ποικιλία των υποθέσεων χρήσης που αναφέρθηκαν από όσους απάντησαν στην έρευνα και περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της επίδοσης των εφαρμογών (90%), ανάλυση της ρίζας του προβλήματος (86%), παρακολούθηση της επίδοσης του δικτύου (85%), και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων (67%). Σε ότι αφορά τους τύπους μεγάλους δεδομένων, τα συνδεδεμένα δεδομένα και τα δεδομένα μηχανικής, αναφέρονται ως οι πιο πολύτιμες πηγές ορατότητας των πληροφοριακών συστημάτων. Επιπροσθέτως οι οργανισμοί που συνδύασαν πολλαπλές πηγές δεδομένων για μεγαλύτερες ιδέες από τα δεδομένα του ΙΤΟΑ, κατέληξαν σε γρηγορότερη και πιο ακριβή ανάλυση δεδομένων. Οι ειδικοί πληροφοριακών συστημάτων που συνδύασαν τα συνδεδεμένα δεδομένα με άλλες πηγές, προσάρμοσαν τους εξής τύπους δεδομένων: δεδομένα μηχανής (54%), δεδομένα υπηρεσίας (31%) και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από καλή διερεύνηση (26%).

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα τα συνδεδεμένα δεδομένα, η έρευνα δείχνει πως μία πλειοψηφία ειδικών πληροφορικής (60%), καταλαβαίνουν την αξία και τα οφέλη των πηγών αυτών των δεδομένων στην απόκτηση περισσότερων ιδεών σχετικά με το ΙΤΟΑ. Το 93% των ειδικών πληροφορικής στηρίζονται στις πηγές αυτές συνδεδεμένων δεδομένων για την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και ελέγχου, παρά σε άλλες παραδοσιακές πηγές μεγάλων δεδομένων όπως οι μηχανές, οι υπηρεσίες και τα διερευνημένα δεδομένα.

Ευρήματα κλειδί σχετικά με τις δυνάμεις των συνδεδεμένων δεδομένων ως πηγή δεδομένων για τους ειδικούς πληροφορικής περιλαμβάνουν:

73% πιστεύουν πως τα συνδεδεμένα δεδομένα παρέχουν μία πιο κατανοητή παρουσίαση για τα πάντα μέσα σε ένα περιβάλλον δικτύου πληροφοριακών συστημάτων.

67% αναφέρονται στην ευκολία πρόσβασης των ιδεών που παρέχουν τα συνδεδεμένα δεδομένα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για επιπλέον εγκαταστάσεις προγραμμάτων στους servers.

71% των ειδικών πληροφορικής αντιμετωπίζουν τα συνδεδεμένα δεδομένα ως μία νέα πηγή που χρησιμοποιείται για την απόκτηση νέων ιδεών που δεν μπορούν να παρέχουν οι άλλες μορφές δεδομένων.

75% πιστεύουν ότι είναι η πιο αντικειμενική μορφή δεδομένων με βάση το δίκτυο.

“Καθώς η γνώση για τα μεγάλα δεδομένα ωριμάζει, βλέπουμε πιο γρήγορη και πιο ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας του ΙΤΟΑ, και η σημασία των συνδεδεμένων δεδομένων ως πηγή ιδεών έχει γίνει κύριο θέμα των συζητήσεων μας με τους πελάτες μας.” είπε ο Jesse Rothstein, γενικός διευθυντής του ExtraHop. “Οι επιχειρήσεις στηρίζονται στα πληροφοριακά συστήματα ως την βάση της ύπαρξης τους, οπότε είναι πολύ σημαντικό η μηχανή αυτή να τρέχει σωστά. Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν η ΙΤΟΑ, έχει αποδειχθεί ως πολύτιμη και απαραίτητη πρωτοβουλία.”

 

73% πιστεύουν πως τα συνδεδεμένα δεδομένα παρέχουν μία πιο κατανοητή παρουσίαση για τα πάντα μέσα σε ένα περιβάλλον δικτύου πληροφοριακών συστημάτων.