1 Οκτωβρίου 2023

Εισάγοντας επιχειρηματικές αναλύσεις self service για τα διευθυντικά στελέχη που δεν είναι εξοικειωμένα με τις τεχνολογικές υπηρεσίες

Η Ataira Analytics ανακοίνωσε το λανσάρισμα της νέας ιστοσελίδας επιχειρηματικών αναλύσεων για διευθυντές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν επιθυμούν να στηρίζονται στο Τμήμα Πληροφορικής για την ανάλυση δεδομένων. Το 2016, οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων γνωρίζουν ότι πρέπει να κατανοήσουν τι εννοούν τα δεδομένα τους- αλλά αυτό δε σημαίνει ότι διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για την ερμηνεία αυτών των δεδομένων. Ενώ ορισμένες εταιρείες συνεχίζουν να βασίζονται στα Τμήματα Πληροφορικής (τα οποία είναι απασχολημένα με άλλες εργασίες) για την ανάλυση δεδομένων, κάποιες άλλες δεν είναι καν τόσο μεγάλες ώστε να διαθέτουν Τμήματα Πληροφορικής. Ως αποτέλεσμα, είναι υποχρεωμένες να δαπανούν χιλιάδες δολάρια στην ανάλυση δεδομένων.

 

Πολλοί διευθυντές αναλαμβάνουν οι ίδιοι πολλές εργασίες, κάτι το οποίο δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Κι εκεί είναι που η Ataira Analytics, μια νέα ιστοσελίδα επιχειρηματικών πληροφοριών, επεμβαίνει. Η Ataira Analytics προσφέρει επιχειρηματικές πληροφορίες χωρίς την παραδοσιακή δομή πληροφορικής, λογισμικού και κόστους, τα οποία είναι συνήθως απαραίτητα. Η εταιρεία παίρνει τα δεδομένα μιας εταιρείας και τα μετατρέπει στην καλύτερη επίδοση που βασίζεται σε βιομηχανικά δεδομένα, και τα οποία συγκρίνουν κάθε εταιρεία με τις συνολικές βιομηχανικές τάσεις, ώστε τα διευθυντικά στελέχη να γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται.

 

Η Ataira Analytics καταργεί επίσης τον ενδιάμεσο ενός Τμήματος Πληροφορικής, επιτρέποντας στα διευθυντικά στελέχη να φορτώνουν τα δικά τους δεδομένα από όπου κι αν βρίσκονται, ώστε να δημιουργούν πίνακες εργαλείων που βασίζονται στις επιδόσεις της εταιρείας, καθώς και αναφορές οι οποίες χρησιμοποιούν εργαλεία της Microsoft, με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι. Και όλα αυτά είναι διαθέσιμα με αντίτιμο χιλιάδες δολάρια μικρότερο σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρουν οι ανταγωνιστές της Ataira Analytics.

 

Πηγή: Ataira Analytics Inc.