19 Ιουλίου 2024

TARGIT Ελλάδος: Διάλεξη στο ΜSc in Business Analytics του ΟΠΑ

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, η TARGIT Ελλάδος συμμετείχε με παρουσίαση Business Analytics Case Study στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΜSc in Business Analytics» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρουσίαση έγινε στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα, στο πλαίσιο του μαθήματος «Business Analytics Use Cases» που διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο.

 

Η TARGIT Ελλάδος παρουσίασε αναλυτικά την ιστορία επιτυχίας μιας πανευρωπαϊκά κορυφαίας εταιρείας-πελάτη της, από τον κλάδο του Λιανεμπορίου και συγκεκριμένα της κατηγορίας «Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και οικιακές συσκευές». Οι φοιτητές που παρακολούθησαν την ιστορία επιτυχίας είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τεχνικές λεπτομέρειες, διαχειριστικά θέματα και διαδικασίες project management της υλοποίησης έργου TARGIT Business Intelligence. Στην παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα Marketing Strategy Analytics και τη δημιουργία και παρακολούθηση Balanced Scorecards για τη μέτρηση της εταιρικής απόδοσης στους τομείς «Employee performance & motivation», «Store Performance» και «Customer Potential Evaluation», φυσικά με τη βοήθεια του εργαλείου TARGIT Decision Suite. Οι καινοτόμες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθούν τα ανωτέρω αποτέλεσαν το κέντρο του ενδιαφέροντος των φοιτητών και την αφορμή για ερωτήσεις και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ εισηγητών και φοιτητών.

 

Σκοπός του «ΜSc in Business Analytics» του ΟΠΑ είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές κατάλληλα, ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι σε θέση να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και παραμετροποίηση εφαρμογών real analytics. Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε business, data management, statistics, machine learning, optimization & visualization, σε συνδυασμό με αυστηρή εκπαίδευση σε συστήματα και εργαλεία. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά πραγματικά  case studies σε κλάδους health/insurance/energy/human resources/public sector/transportation/supply-chain analytics.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΜSc in Business Analytics» του ΟΠΑ θα βρείτε εδώ.

Τη δοκιμαστική έκδοση του TARGIT Decision Suite θα τη βρείτε εδώ.