8 Δεκεμβρίου 2023

Οι επιχειρήσεις επιστρατεύουν τις συναισθηματικές αναλύσεις με στόχο τα κέρδη

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν συμπεριφορικές αναλύσεις και συναισθηματική ανάλυση, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν περισσότερο τους πελάτες τους, αλλά λείπουν ακόμα σημαντικές πλευρές θεώρησης. Λίγες επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα να εκλαμβάνουν τα συναισθήματα των ατόμων σε μια δεδομένη στιγμή. Οι συναισθηματικές αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν στη γεφύρωση των γνωσιακών κενών ανάμεσα στους ανθρώπους και τα μηχανήματα.

 

Παρά τις τεχνολογικές επενδύσεις που οι εταιρείες συνεχίζουν να κάνουν, υπάρχουν ακόμα θεωρήσεις που λείπουν, και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις εμπειρίες των πελατών, τις σχέσεις τους και το τελικό συμπέρασμα. Οι αναλύσεις συμπεριφορών και η ανάλυση των συναισθημάτων βοηθούν στην πραγματικότητα, όπως ακριβώς και ο συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών πηγών δεδομένων, για την επίτευξη νέων θεωρήσεων. Και πάλι, πολλές εταιρείες δεν έχουν πραγματικά σαφή ιδέα για το πώς νιώθουν τα άτομα σε πραγματικό χρόνο. Αν ήξεραν στην πραγματικότητα, θα τους ανοίγονταν τελείως νέες ευκαιρίες.

 

«Όλοι θέλουν να ξέρουν ποιος είναι ο πελάτης τους, αλλά αυτό δεν αφορά πλέον μόνο την κατανόηση της ταυτότητας ενός ατόμου. Πρέπει να ξέρω τι τους ενδιαφέρει και ποιες είναι οι σκέψεις τους σε μια δεδομένη στιγμή», υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Michele Goetz, βασικός αναλυτής στην Forrester Research. Οι συναισθηματικές αναλύσεις αποτελούν ένα σημαντικό επόμενο βήμα για τις εταιρείες που θέλουν να επωφεληθούν από τις καλύτερες θεωρήσεις – ένα συμπληρωματικό εργαλείο και είδος λειτουργικότητας που πρόκειται να βρει το δρόμο του για πολλά είδη λογισμικών και συστημάτων. Μέσα από τη χρήση συναισθηματικών αναλύσεων, οι εταιρείες μπορούν να προβλέπουν αποτελεσματικά τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους και να πετύχουν νέες και σημαντικές θεωρήσεις.