8 Δεκεμβρίου 2023

Η SAS και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Risk Management” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προετοιμάζουν τη νέα γενιά Διαχειριστών Κινδύνων.

sas TMΠιστή στη δέσμευσή της για παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής εκπαίδευσης, η SAS γεφυρώνει περαιτέρω το κενό ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο συνάπτοντας συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) “Risk Management” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το οποίο είναι ο μοναδικός Ακαδημαϊκός Συνεργάτης στην νοτιοανατολική Ευρώπη του οργανισμού Global Association of Risk Professionals.

 

Το ΠΜΣ έχει ως κύριο σκοπό να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, της αγοράς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για επαρκώς καταρτισμένα άτομα στις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνων. Απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό κίνητρο/θέληση να εισαχθούν στο διεθνή και ανταγωνιστικό περιβάλλον της διαχείρισης των κινδύνων. Η αυστηρή ακαδημαϊκή διδασκαλία με επαγγελματική τεχνογνωσία υψηλότατου επιπέδου που θα γίνεται με γνώμονα τη γνώση θα συμβάλλει ώστε να προετοιμασθούν οι φοιτητές καλύτερα για να σταδιοδρομήσουν στο σύνθετο τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Κάτω από αυτό το πλαίσιο η SAS συμμετέχει στο ΠΜΣ και προσφέρει 20 διδακτικές ώρες στους ακόλουθους τομείς:

 

· Credit Scoring and the Business

 

· The mechanics of Credit Scoring

 

· Overview of Credit Risk Parameters (PD, LGD, EAD)

 

· Overview of SAS software environment

 

· Credit Risk Modeling with SAS (PD, LGD, EAD)

 

· Operational Risk Modelling with SAS

 

Σε μία αγορά στην οποία τα πάντα αλλάζουν ταχύτατα, οι επιχειρήσεις έχουν άμεση ανάγκη από καταρτισμένα στελέχη στη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να αποκτήσουν ή/και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί επιτευχθεί με την έγκαιρη και ορθή λήψη αποφάσεων μέσα από τη διαχείριση κινδύνων (risk management) και τη δημιουργία γνώσης. Η διοίκηση του ΠΜΣ αφουγκραζόμενη αυτή την ανάγκη, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την SAS ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος να αποκτήσουν και την εμπειρική/πρακτική γνώση της διαχείρισης κινδύνων.

 

Το άριστο και διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα της SAS, το οποίο μεταξύ άλλων δίνει στους εκπαιδευόμενους δωρεάν πρόσβαση και χρήση στα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας, σε συνδυασμό με τον πλούτο γνώσης και την τεχνογνωσία που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και την ευρεία διείσδυση των λύσεων της στην παγκόσμια αγορά, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη της συνεργασίας.

 

Η συνεργασία φαντάζει ιδανική αφού το επιστημονικό προσωπικό του ΠΜΣ, με έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο και υψηλή αναγνωρισιμότητα έχoντας διδάξει σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής δίνει επίσης έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέας γνώσης, αφού τα μέλη του έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 120 δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά (http://rm.uop.gr/faculty/research). Επίσης, οι επαγγελματίες που αναμένεται να διδάξουν στο ΠΜΣ (http://rm.uop.gr/faculty/faculty-research ) κατέχουν θέσεις ευθύνης σε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμβουλευτικών εταιρειών και επιχειρήσεις ενέργειας ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους φοιτητές του ΠΜΣ.

 

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη συνεργασία μας με την SAS και τη δημιουργία των πρωτοποριακών διαλέξεων στο πλαίσιο του μαθήματος Risk Management in Banking οι οποίες σε συνδυασμό με τα μαθήματα σε Visual Basic και Matlab θα προσφέρουν στους φοιτητές μας τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία που απαιτούνται για να πετύχουν στο ανταγωνιστικό ελληνικό και διεθνές χώρο της Διαχείρισης Κινδύνων. Η συνεργασία μας με την SAS συμβάλει στο να δημιουργηθεί η νέα γενιά στελεχών στη διαχείριση κινδύνων», αναφέρει ο Καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Η Ελπίδα Καλλία, Academic Manager & Marketing Manager της SAS Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας δηλώνει πως «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Risk Management το οποίο είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη το οποίο είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης του οργανισμού GARP γεγονός το οποίο πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσω αυτής της συνεργασίας θα δημιουργηθούν τα νέα στελέχη διαχείρισης κινδύνων τα οποία θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας. Η συνεργασία αυτή αναβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης, φέρνοντας πιο κοντά το πανεπιστήμιο με την αγορά!».

 

Σχετικά με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αποτελεί το πρώτο τμήμα της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία εδρεύει στη πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, Τρίπολη. Η νεοσύστατη Σχολή ιδρύθηκε το 2003 και αναμένεται να φιλοξενήσει μελλοντικά και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, όπως επίσης και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό κέντρο στο Νομό Αρκαδίας, που να προάγει την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης και Πολιτικής.

 

Σχετικά με την SAS

 

Η SAS είναι ο ηγέτης στον τομέα επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσιών analytics, και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής στην του business intelligence. Μέσα από καινοτόμες λύσεις της, η SAS βοηθά τους πάνω από 75.000 πελάτες της να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να παρέχουν αξία, λαμβάνοντας καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις. Από το 1976 η SAS δίνει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο THE POWER TO KNOW.