29 Σεπτεμβρίου 2023

Η αγορά των Business Analytics κατακλύζεται από την αύξηση της ζήτησης για τα analytics

Η παγκόσμια αγορά Business Analytics υπολογίζεται σε $42,55 δισεκατομμύρια για το 2014, και αναμένεται να φτάσει τα $70,11 δισεκατομμύρια μέχρι το 2022, με αύξηση 6,44% σε αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης μεταξύ 2014 και 2022. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς περιλαμβάνουν την αύξηση της ζήτησης για τα analytics εκ μέρους των εταιρειών, λόγω της αυξητικής τάσης των big data, του γρήγορα μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιλογών των πελατών.

Ωστόσο, παράγοντες όπως τα υψηλά κόστη εκτέλεσης και η απροθυμία για την υιοθέτηση των business analytics εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς τους. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις περιλαμβάνουν την μεγάλη έλλειψη ικανών εργαζομένων με μεγάλες τεχνικές ικανότητες ώστε να μπορούν να τρέξουν τις

Ο τραπεζικός τομέας, οι οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (BFSI), καθώς και η βιομηχανία λιανικών πωλήσεων απασχολούν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Οι δέκα κορυφαίοι πωλητές λογισμικού business analytics αποτελούσαν περίπου το 70% το παγκόσμιου μεριδίου της αγοράς το 2013. Το ίδιο έτος, η Oracle, η SAP, η IBM και η Microsoft αποτελούσαν μαζί πάνω από το μισό του μεριδίου των πωλήσεων λογισμικού business analytics συνολικά. Η Tableau ήταν η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία λογισμικού business analytics το 2013, με ανάπτυξη περίπου 80% σε ένα έτος.

 

Η παγκόσμια αγορά business analytics διαχωρίζεται με βάση την ανάπτυξη, την εφαρμογή, το λογισμικό, τον τελικό χρήστη και το γεωγραφικό πλάτος. Όσον αφορά την ανάπτυξη, η αγορά χωρίζεται σε on-site και cloud. Όσον αφορά τον τελικό χρήστη, η αγορά κατηγοριοποιείται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMB) και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η αγορά χωρίζεται με βάση την εφαρμογή σε τηλεπικοινωνίες και ΙΤ, λιανική πώληση, μέσα και διασκέδαση, κατασκευές, υγεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, ενέργεια, εκπαίδευση, τραπεζικές υπηρεσίες, οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

 

Η παγκόσμια αγορά business analytics με βάση το λογισμικό χωρίζεται σε έρευνα και επεξεργασία, σε αναλύσεις πρόβλεψης, επίδοσης και διαχείριση big data, σε data discovery και λογισμικό απεικόνισης, σε αναλύσεις περιεχομένου και business intelligence. Η παγκόσμια αγορά business analytics με βάση το γεωγραφικό πλάτος χωρίζεται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο.

 

Οι κυρίαρχες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά Business Analytics είναι η ΙΒΜ, η INFOR, Microsoft Corporation, η Micro strategy Incorporated, η Oracle Corporation, η QLIK Technologies, Inc., η SAP SE, η SAS Institute, Inc., η Tableau Software, Inc. Και η Tibco Software, Inc.

 

Browse the full report at

http://www.strategymrc.com/report/global-business-analytics-market-outlook-2015-2022