19 Ιουλίου 2024

Οι βιομηχανίες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωθούν την ανάπτυξη του παγκόσμιου εισοδήματος από τα Big Data

Μια νέα έρευνα από την International Data Corp. (IDC) προβλέπει αύξηση των παγκόσμιων εισοδημάτων στην αγορά των Big Data και των business analytics, από τα $122 δισεκατομμύρια το 2015 στα $187 δισεκατομμύρια μέχρι το 2019, αύξηση μεγαλύτερη από 50% κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου προβλέψεων.

 


Η εταιρεία αναλύσεων υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες θα αφορούν πάνω από το μισό των Big Data και των εισοδημάτων που σχετίζονται με τα analytics μέχρι το 2019. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες ΙΤ θα παράγουν τρεις φορές το ρευστό των Υπηρεσιών υποστήριξης των Επιχειρήσεων. Το λογισμικό θα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία των εισοδημάτων από τα Big Data, αποφέροντας πάνω από $55 δισεκατομμύρια το χρόνο μέσα στο 2019, σύμφωνα με την IDC. Περίπου τα μισά από αυτά θα προέρχονται από τη διαχείριση του Data Warehouse και το End-User Query, και τα εργαλεία Reporting και Analysis, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών.


Οι βιομηχανίες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα Big Data

Ο Παγκόσμιος Εξάμηνος Οδηγός δαπανών Big Data και Analytics της IDC αποτελεί ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο που υποδεικνύει ποιες βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος στις εισοδηματικές ευκαιρίες των Big Data. Σύμφωνα με την IDC, η «βιομηχανία κατασκευών», η οποία περιλαμβάνει αγαθά όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα και παιχνίδια, θα αποφέρει $22,8 δισεκατομμύρια στα εισοδήματα που σχετίζονται με τα Big Data- μέχρι το 2019, μπροστά από τις τραπεζικές δραστηριότητες στα $22,1 δισεκατομμύρια· και ακολουθεί ο τομέας των κατασκευών με $16,4 δισεκατομμύρια. Τέσσερις ακόμα βιομηχανίες- η ομοσπονδιακή/κεντρική κυβέρνηση, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι λιανικές πωλήσεις και οι τηλεπικοινωνίες –θα αποφέρουν επίσης ένα συνδυασμένο εισόδημα ύψους $10 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2019.

Παρόλα αυτά, η ταχύτερη ανάπτυξη εισοδήματος θα πραγματοποιηθεί στις δημόσιες υπηρεσίες, τους πόρους, τον τομέα της υγείας και τις τραπεζικές βιομηχανίες, υποστηρίζει η IDC. Πρόσθεσε επίσης ότι όλες οι βιομηχανίες που περιλαμβάνονται στην αναφορά της θα δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά 50% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Προφανώς, ο κύριος εκπρόσωπος των ευκαιριών που σχετίζονται με τα Big Data και το business analytics θα είναι εταιρείες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους, υποστηρίζει η IDC. Προβλέπει επίσης ότι αυτές οι εταιρείες θα αποφέρουν εισόδημα μεγαλύτερο από $140 δισεκατομμύρια μέχρι το 2019. Ακόμα κι έτσι, δεν μειώνει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με λιγότερους από 500 υπαλλήλους), οι οποίες θα αφορούν περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εισοδημάτων.