19 Ιουλίου 2024

Οι οργανισμοί είναι σε μία συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων εκμετάλλευσης των Data analytics.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πλέον ανάγκη οι επιχειρήσεις να είναι αυτάρκεις, δηλαδή να αναλύουν μόνες τους τα δεδομένα τους. Τα τμήματα IT μπορούν να τους δώσουν αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας τους το κατάλληλο περιβάλλον και εργαλεία για γρήγορη και σε μεγάλο εύρος πρόσβαση σε δεδομένα. Το παλιό μοντέλο πρόβλεπε έναν μόνο τρόπο ανάλυσης.

 

 

Το IT ήλεγχε πλήρως την ανάλυση και απλά έφτιαχνε εκθέσεις και dashboards για να παρουσιάσουν τα τελικά αποτελέσματα στους χρήστες. Όμως, ο ρόλος της επιχειρηματικής αναλυτικής αυξήθηκε εκθετικά σε πολύ μικρό διάστημα, καθώς οι χρήστες στις επιχειρήσεις εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάλυσης όλο και περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, για να έχουν τη δυνατότητα για σωστές αποφάσεις από μόνοι τους, οι χρήστες χρειάζονται άμεση πρόσβαση στα δεδομένα από όλες τις πηγές της επιχείρησης. Το ιδανικό σενάριο είναι όλοι στον οργανισμό να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, από τις ίδιες πηγές και γενικά να υπάρχει κάποια τυποποίηση της διαδικασίας αυτής μέσα σε κάθε οργανισμό.