14 Ιουλίου 2024

Η Μηχανική μάθηση και τα IoT(Internet of Things) Analytics μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις τους.

Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν μπορούν να προσθέσουν αξία στις επιχειρήσεις. Βέβαια, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιες ενέργειες\τεχνικές είναι κατάλληλες, οι επιχειρήσεις θα ήταν καλύτερα να επικεντρωθούν σε πιο παραδοσιακές εφαρμογές, που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους και μπορούν να φέρουν άμεσα αποτέλεσμα. Στο σύνολο, 88% των ερωτηθέντων είπαν ότι είναι επιτυχημένοι χρησιμοποιώντας BI(Business Intelligence) και analytics, με το υπόλοιπο 12% να θεωρεί τον εαυτό του αποτυχημένο ως προς τα αποτελέσματα με τη χρήση τέτοιων εργαλείων.

 

Ένας λόγος για τα υψηλά ποσοστά αυτών που δήλωσαν επιτυχημένοι είναι το ποσοστό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές που χρησιμοποιούν BI και analytics εργαλεία. Λιγότερο του 15% των ερωτηθέντων είπαν ότι οι επιχειρήσεις τους απασχολούν κάποιον επικεφαλής data scientist ή ειδικό στα analytics. Πολλοί παράγοντες κουλτούρας πρέπει να συνυπολογισθούν, όπως ποιες ενέργειες\τεχνικές έχουν νόημα και ποιοι απασχολούμενοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές. Είπε, ότι απλά εγκαθιστώντας ένα λογισμικό είναι απίθανο να οδηγήσει σε οφέλη για την επιχείρηση.