19 Ιουλίου 2024

4 Τρόποι να παρουσιάσεις νέα τεχνολογικά εργαλεία

Η τεχνολογία προοδεύει και αλλάζει συνεχώς με ταχύς ρυθμούς, αλλά συχνά οι άνθρωποι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν αυτές τις αλλαγές.

Ένα πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι ότι όταν οι συνθήκες απαιτούν αναβάθμιση των τεχνολογικών εργαλείων, βρίσκουν αντίσταση από τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ένας τρόπους είναι να οριστεί μια ομάδα εργαζομένων με στόχο να εξοικειωθούν αρκετά με τη νέα τεχνολογία για να διαπιστώσουν αν είναι η κατάλληλη για την επιχείρηση.

 

Πιο κάτω παρουσιάζεται μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων:

 

1.Επιλογή της κατάλληλης ομάδας: Εργαζόμενοι με υψηλές επιδόσεις, είτε από ένα τμήμα είτε από διάφορα τμήματα. Βασικό είναι τα άτομα αυτά να είναι ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις και διαδικασίες αλλά και να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους.

 

2.Τελειοποίηση του συστήματος: Αφού σχηματιστεί η ομάδα, να δημιουργηθούν μια σειρά βημάτων που πρέπει να γίνουν πριν συστηθεί το νέο εργαλείο στην επιχείρηση ή απορριφθεί σαν ακατάλληλο. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί να κάνει το εργαλείο για την επιχείρηση και να απαντηθούν βασικά ερωτήματα. Όπως αν το κόστος του εργαλείου είναι μέσα στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και για ποιες συγκεκριμένες δουλειές θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο.

 

3.Δημιουργία μια παρουσίασης: Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις δεκτικές στις αλλαγές. Αν υπάρχει πραγματικά πίστη ότι το εργαλείο αξίζει, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας εξαιρετικής παρουσίασης για να πιστεί και η διοίκηση. Πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις για τις ερωτήσεις που θα τεθούν και εμπιστοσύνη στις απόψεις για το εργαλείο.

 

4.Η περίοδος εφαρμογής του εργαλείου στη πράξη: Αφού έχεις «πουλήσει» το εργαλείο στη διοίκηση και στους εργαζόμενους/συναδέλφους, το εργαλείο αποτελεί το μεγαλύτερο προσόν σου αυτό το διάστημα και θέλεις να πετύχει στην πράξη. Η περίοδος προσαρμογής μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, οπότε χρειάζεται υπομονή. Βασικό είναι να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, να καθοδηγηθούν οι συνάδελφοι σωστά και φυσικά να έχουν παρουσιαστεί τα οφέλη εκ των προτέρων.