14 Ιουλίου 2024

Τα text analytics μπορούν να φανερώσουν κρυμμένες αξίες στην ομιλία

 

Ο σημερινός κόσμος συνεχώς «ακούει». Για παράδειγμα, οι οικονομικές υπηρεσίες απαιτούν πλέον από τους χρηματιστές να ηχογραφούν τις κλήσεις τους. Αλλά οι ελεγκτές δυσκολεύονται να εκμεταλλευτούν τον πλούτο που έχουν τέτοιες κλήσεις. Θα μπορούσαν αναλυτικά εργαλεία να βοηθήσουν τις αρχές.

Η αστυνομία στη Μ. Βρετανία μόνο ηχογραφεί 3εκατομύρια ώρες από ανακρίσεις. Αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση εγκλημάτων αν μπορούσαν να εξάγουν πληροφορία από αυτές, αντί να σκονίζονται στις αποθήκες.


Με αυξανόμενο ρυθμό, οργανισμοί από διάφορους κλάδους αναγνωρίζουν την ανάγκη για εξαγωγή αξίας και κέρδους από τον πλούτο ηχητικών και βίντεο που έχουν στη διάθεση τους. Πρέπει να επεξεργαστούν, να αναλυθούν και να ληφθούν υπόψιν.


Η μεθοδολογία είναι απλή. Μετατρέπονται τα ηχητικά σε κείμενο και εφαρμόζονται τεχνικές text analytics. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν να αναγνωριστούν άνθρωποι, τοποθεσίες και θέματα συζητήσεων. Έπειτα μπορεί να αναζητηθούν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, τοποθεσιών και θεμάτων όλων αυτών των συζητήσεων.


Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έχοντας αναγνωρίσει τα θέματα που μιλάνε, μέσω της sentiment analysis, μετράμε κατά πόσο μιλάνε θετικά ή αρνητικά για αυτό το θέμα. Πρακτικά, οι εφαρμογές είναι απεριόριστες. Από τηλεφωνικές κλήσεις εξυπηρέτησης πελατών, έρευνες ικανοποίησης πελατών και άλλες πολλές δραστηριότητες. Στον οικονομικό τομέα μπορεί κανείς να δει τις εταιρείες που βρίσκονται στην αγορά και να τις συσχετίσει με τις αναφορές και τη επίδοση των μετοχών τους.


Με αυτά τα εργαλεία μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα δεδομένα που οι οργανισμοί ήδη έχουν σε αφθονία αλλά δυσκολεύονται να αναλύσουν. Δίνεται η δυνατότητα να πάρουμε μεγάλο όφελος από τύπους δεδομένων που μέχρι τώρα πήγαιναν στα σκουπίδια.


Τα text και sentiment analytics ανοίγουν νέες δυνατότητες ειδικά σε συνδυασμό με τεχνολογίες όπως Μηχανική Μάθηση, Streaming Analytics και προγραμματισμός υψηλών επιδόσεων θα σπρώξουν εφαρμογές και τεχνολογίες σε νέα όρια.