19 Ιουλίου 2024

Γιατί η επιχείρηση σου χρειάζεται κουλτούρα Αναλυτικής

Η αναστάτωση στο χώρο της πληροφορικής έχει δημιουργήσει αναπάντεχα γεγονότα, όπως νέους ανταγωνιστές, προιόντα και υπηρεσίες που απειλούν τις επιδόσεις και τη θέση των παγιωμένων επιχειρήσεων. Τα big data και η αναλυτική έχουν αποδειχθεί, μέσω επιτυχημένων εφαρμογών τους, σαν την απάντηση σε πολλά επιχειρηματικά ζητήματα, όπως μια καλύτερη και ολοκληρωμένη οπτική του πελάτη, αντιμετώπιση απάτης και άλλα πολλά. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η βασισμένη στα δεδομένα προσέγγιση, κάτι που φαίνεται από τις όλο και αυξανόμενες επενδύσεις στις τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας και αναλυτικής παγκοσμίως.

 

Πλέον, η πρόκληση είναι να οριστεί μία συνεπής και με βλέμμα στο μέλλον στρατηγική επιχειρηματικής αναλυτικής. Περισσότερο όμως, είναι αυτή η νέα προσέγγιση να συνδυαστεί σωστά με τις διαδικασίες τις επιχείρησης και τις υπάρχουσες δομές οργάνωσης.

 

Κουλτούρα αναλυτικής, πώς και γιατί

Για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις, χρειάζεται κουλτούρα αναλυτικής. Αν οι IT επαγγελματίες έχουν πολύ καλή γνώση των διαδικασιών που απαιτούνται, συχνά δεν έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν στην επιχείρηση την αλλαγή στην κουλτούρα που χρειάζεται για να ενεργοποιήσουν την βασισμένη στα δεδομένα οργάνωση. Είναι σημαντικό η αναλυτική κουλτούρα να έχει μοιραστεί και εξαπλωθεί σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής πυραμίδας, οδηγώντας επιτυχώς στην μεταμόρφωση της επιχείρησης.

 

Η συνεργασίας ανάμεσα στους ηγέτες της επιχείρησης και των IT είναι σημαντική. Μάλιστα, πρέπει να υπάρχει μία οπτική και με επιχειρηματικά και με τεχνικά χαρακτηριστικά.

 

Τέλος, υπάρχουν διάφορα συνέδρια και φόρουμ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, όπου μπορεί κανείς να συναντήσει ειδικούς, να πάρει γνώση και να διευρύνει τις επαφές και το δίκτυό του. Μπορεί να δει επιτυχημένες εφαρμογές από όλο τον κόσμο. Επίσης, καλύπτονται όλα τα «καυτά» θέματα του κλάδου, όπως η μηχανική μάθηση, η πρόβλεψη, η ανάλυση κειμένου, το visualization και τα report, το internet of things και άλλα πολλά. Όμως, η τεχνολογίες εξελίσσονται και αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό. Πρέπει να υπάρχει συνεχή ενημέρωση με τα συνεχώς αναβαθμιζόμενα εργαλεία, στρατηγικές και ικανότητες. Μόνο έτσι θα εισαχθεί η κουλτούρα αναλυτικής στην επιχείρηση.