19 Ιουλίου 2024

Data Scientist: Είσαι σίγουρος ότι σημαίνει αυτό που νομίζεις;

Ο data scientist αναλύει, με βάση μοντέλα, τα δεδομένα σου με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού σου και την αύξηση της παραγωγικότητας σου. Πολλές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν data scientists και τους ενσωματώνουν στις δομές της επιχείρησης. Είναι όμως δομές που δεν υποστηρίζουν τον data scientist ή την βασισμένη στα δεδομένα οργάνωση. Σαν αποτέλεσμα, ο data scientist γίνεται πιο πολύ ένας IT που αναλύει δεδομένα και όχι ένα αναλυτής που αναλύει δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνικές IT.

 

Για να ταιριάξει ένας data scientist στην επιχείρηση, πρέπει η επιχείρηση να βασίζεται πιο πολύ στα δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει προσλαμβάνοντας άτομα πέρα από data scientist. Να βασίζονται στα δεδομένα, να χρησιμοποιούν τεχνικές και προσεγγίσεις που να βασίζονται και να καθορίζονται από δεδομένα.

 

Αν κοιτάξει όμως κανείς το ήδη υπάρχων προσωπικό, θα δει άτομα που σχεδιάζουν, κάνουν προβλέψεις και παίρνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας μοντέλα, αλγόριθμους και δεδομένα. Δηλαδή, είναι σχεδόν data scientists αν χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. Αναλυτές επιχειρηματικής, project managers, αναλυτές δεδομένων και άλλοι μέσα στην επιχείρηση μπορούν, με τη σωστή εκπαίδευση, να γίνουν data scientists.

 

Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις επιχειρήσεις έχουν ήδη το ακατέργαστο ταλέντο που χρειάζεται για αναπτύξουν τους δικούς τους data scientists. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταλάβουν καλύτερα τι σημαίνει data scientist και τη κουλτούρα της χρήσης των δεδομένων. Ακόμα, πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ικανότητες έχουν οι εργαζόμενοι. Συνήθως έχουν ήδη κάποια βασική γνώση ανάλυσης δεδομένων.

 

Εδώ έρχεται το HR να παίξει το ρόλο του. Πρέπει να βρει και να συνδυάσει τα κατάλληλα ταλέντα για να υποστηρίξουν ολόκληρη τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι καλοί data scientists δεν αναλύουν απλά δεδομένα αλλά χτίζουν καλές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας την ανάλυση των δεδομένων. Είναι κρίσιμο για μια επιχείρηση να έχει τα σωστά δεδομένα και τη σωστή ανάλυση για να επιτύχει τους στόχους της. Το τμήμα που θα είναι υπεύθυνο για τα δεδομένα πρέπει να αναμιγνύεται σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης. Τελικός στόχος είναι να αλλάξει η συνολική φιλοσοφία της επιχείρησης και των εργαζομένων για να προσαρμοστεί στον κόσμο των δεδομένων.