19 Ιουλίου 2024

Η IBM δημοσιεύει τη Global CIO study

ibmΣήμερα οι CIOs ξοδεύουν το 55% του χρόνου τους σε δραστηριότητες αφιερωμένες στην καινοτομία, σύμφωνα με έρευνα της IBM.

Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, εφαρμογή νέων τεχνολογιών και διαχείριση άλλων θεμάτων. Το υπόλοιπο 45% ξοδεύεται σε πιο παραδοσιακές εργασίες σχετικές με τη διαχείριση του τεχνολογικού περιβάλλοντος, περιορισμό κόστους και υπολογισμό κινδύνων.

Οι CIOs αλλάζουν τη δομή της εταιρίας με στόχο την καινοτομία.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η χρησιμοποίηση analytics για την βελτίωση της λήψης αποφάσεων είναι η βασική προτεραιότητα των CIOs, οι οποίοι επενδύουν στα analytics και για την είσοδο σε νέες αγορές. Το 83%  των συμμετεχόντων απάντησε πως θεωρεί τα Business Analytics ένα εργαλείο που αναπτύσσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας. Το 71% θεωρεί την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών πολύ σημαντικά θέματα και ετοιμάζεται να κάνει νέες επενδύσεις.