19 Ιουλίου 2024

Το κενό ανάμεσα στην Αναλυτική και τους CEO

Η εποχή μας πολλές φορές ονομάζεται η εποχή της πληροφορίας. Όλες οι εταιρείες και οι οργανισμοί έχουν καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα. Η ανάγκη για εφαρμογή τεχνικών Data Mining έρχεται σαν συνέπεια. Όμως, αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε προχωρημένες αναλυτικές μεθόδους και αλγορίθμους, κάτι που κάποιες φορές δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στις δυνατότητες της εταιρείας να εφαρμόσει και να καταλάβει αυτές τις τεχνικές και την ικανότητάς της να τις εφαρμόσει στις ανάγκες της επιχείρησης.

Εδώ τίθεται η ερώτηση, πως μπορούν οι CEO, CFO και οι Managers, που ενδέχεται να μην έχουν μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα και τη γνώση που απορρέει από την εφαρμογή των τεχνικών Data Mining. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα οργάνωσης για την επιχείρηση και αξίζει να συζητηθεί.

 

Είναι γεγονός ότι αν τα αποτελέσματα της αναλυτικής παρουσιαστούν πιο απλοποιημένα και πιο κατανοητά μπορούν να ωθήσουν και να βοηθήσουν στην λήψη καλύτερων και λιγότερο ριψοκίνδυνων αποφάσεων. Το κενό που αναφέραμε μεγαλώνει όταν οι αναλυτές δεν έχουν καταλάβει σε βάθος το αντικείμενο της επιχείρησης και τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια δεν καταλαβαίνουν τις αναλυτικές εκθέσεις και αποτελέσματα. Για να μειώσει κανείς αυτό το κενό, πρέπει να δράσει στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και από τη πλευρά των αναλυτών και από τη πλευρά της διοίκησης.

Από τη πλευρά των αναλυτών, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα για να βελτιωθεί η κατάσταση και να κάνουν τις αναλύσεις τους πιο εύχρηστες για τη διοίκηση. Πρώτα πρέπει είναι σίγουροι ότι όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες τις επιχείρησης είναι διαθέσιμα στους αναλυτές και η πρόσβαση σε αυτά να είναι κεντρική και εύκολη. Έπειτα, πρέπει να εκπαιδευτούν οι αναλυτές στο επιχειρηματικό πλάνο και αντικείμενο της επιχείρησης. Πρέπει να έχουν κατανοήσει σε βάθος τα ζητήματα της επιχείρησης και πρέπει να έχουν της ικανότητα να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων από την επιχειρηματική οπτική γωνία. Ακόμα, πρέπει έχουν στα χέρια τους τις τελευταίες τεχνολογίες υλικού και λογισμικού για να μπορούν να εφαρμόσουν αναλύσεις υψηλού επιπέδου.

Από την πλευρά της διοίκησης, πρέπει τα στελέχη να ενημερωθούν για τις εφαρμογές της ανάλυσης δεδομένων και της αναλυτικής γενικότερα, έτσι ώστε να έχουν βαθύτερη κατανόηση των εκθέσεων ανάλυσης των αναλυτών.

Συνοψίζοντας, οι ανάγκες της σημερινής επιχειρηματικότητας έχουν επηρεαστεί πολύ από την ραγδαία αύξηση του όγκο και ποικιλίας των δεδομένων, κάνοντας τις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων απαραίτητες για τους αναλυτές. Οι επιχειρήσεις για να πετύχουν στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει να εξοικειωθούν στην κουλτούρα των δεδομένων. Πρέπει να καινοτομήσουν και να μείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά, και ενέργειες για να μικρύνει η διάσταση που χωρίζει του ειδικούς αναλυτές και αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις είναι αυτές που θα δείξουν το σωστό δρόμο.

Πηγή: https://www.linkedin.com/pulse/gap-between-analytics-your-ceo-ilias-mamouras