4 Ιουνίου 2023

3 Σημαντικά βήματα για μια επιχείρηση βασισμένη στα δεδομένα

Σαν το άτομο που είναι στο μέτωπο της στροφής της επιχείρησης σε μία επιχείρηση βασισμένη στα δεδομένα, ο CDO (chief data officer) αναμένεται να επηρεάσει τη κουλτούρα της, να την κάνει πιο βασισμένη σε δεδομένα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις δράσεις και λειτουργίες της και στις συμπεριφορές των ανθρώπων της.

 

«Για να επηρεάσει την αλλαγή κουλτούρας, ο CDO πρέπει να προσεγγίσει τους μετόχους σε πιο ανθρώπινο επίπεδο» είπε ο Alan Duncan της Gartner. «Αυτή ή αυτό πρέπει να λάβουν υπόψιν τις συνολικές επιθυμίες και κίνητρα της επιχείρησης, τον πιθανό αντίκτυπο στις περιστάσεις των ατόμων και να καταλάβει τις βλέψεις του συνολικότερου συστήματος».

Για να ενισχύσει τις αλλαγές προς τη κουλτούρα των δεδομένων, ο CDΟ πρέπει να δείξει ηγεσία σε τρεις περιοχές-κλειδιά επιρροής: επιχειρηματική αξία, αλλαγή κουλτούρας και ηθικής.

 

Αναγνώρισε και επικοινώνησε την επιχειρηματική αξία των δεδομένων

Η ανάγκη της επιχείρησης για δεδομένα γίνεται κατανοητή πολύ πιο ξεκάθαρα από ότι τα αποτελέσματα της επιχείρησης που έρχονται από την ανάλυση δεδομένων. Αυτό δείχνει μια ευκαρία για τον CDO να αναγνωρίσει και να επικοινωνήσει την επιχειρηματική αξία των δεδομένων.

Πρέπει να θέσουν επενδυτικούς στόχους βασισμένους στα βελτιωμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα που απορρέουν από την αυξανόμενη επαφή με τον πελάτη και την χρήση της αναλυτικής και την επέκταση των επιχειρηματικών μοντέλων και συστημάτων.

DataDrivenCulture_Graphic


Για να αναγνωρίσουν και να επικοινωνήσουν οι CDΟ την αξία των δεδομένων μπορούν:

  • Να μετρήσουν την αξία της πληροφορίας
  • Να στήσουν και να διατηρήσουν ένα κατάλογο πληροφοριών
  • Να δράσουν καταλυτικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

 

Αντιμετώπισε τον αντίκτυπο της αλλαγής στην κουλτούρα

Η κουλτούρα της επιχείρησης εξαρτάται από τις βαθιά ριζωμένες απόψεις των ανθρώπων της και τα συναισθήματα τους. Άρα, οι CDO δεν μπορούν απλά να απαιτήσουν να έρθει αυτή η αλλαγή. Αντίθετα, οι CDO πρέπει να τους πείσουν ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη και θα τους βοηθήσουν να χτίσουν ένα εναλλακτικό αξιακό σύστημα που παράγει νέες συμπεριφορές.

Τα βήματα που μπορούν να πάρουν οι CDO για να επηρεάσουν την αλλαγή στην κουλτούρα είναι :

  • Να είναι σαφείς για το πώς τα δεδομένα επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων
  • Να είναι ξεκάθαροι για το πώς οι μέτοχοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα
  • Να διατυπώσουν τα μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα των δεδομένων και των αναλυτικών πρωτοβουλιών
  • Να επικοινωνήσουν για το πώς τα δεδομένα επηρεάζουν τις εργασιακές πρακτικές

 

Διαχειρίσου τις ηθικές επιπτώσεις των δεδομένων και της αναλυτικής

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις μπορεί να έχουν πολλές επιπτώσεις. Οι CDO πρέπει να ηγούνται κάθε ηθικές σκέψεις και θεωρήσεις για τα δεδομένα και τις αναλύσεις.

Πρέπει:

  • Να θέσουν ένα κώδικα χρήσης των δεδομένων και της αναλυτικής
  • Να ισορροπήσουν τα οφέλη της επιχείρησης με τα πιθανά ρίσκα ιδιωτικότητας
  • Να σχεδιάζουν αναλύσεις με εμπιστοσύνη

Πηγή: gartner.com