19 Ιουλίου 2024

Επένδυση για την Intel Capital

Η Intel Capital θα επενδύσει $10 εκατομμύρια στην TRA (που σημαίνει ‘True ROI Accountability for Media’), μια εταιρεία διαφήμισης, προώθησης και δημιουργίας λογισμικού μέτρησης της αποδοτικότητας αυτών. Η χρηματοδότηση για την επένδυση προέρχεται από το κεφάλαιο Intel Capital Invest in America Technology της Intel ύψους $200 εκατομμυρίων. Η κίνηση αυτή της Intel αποτελεί μέρος του τρίτου  κύκλου επένδυσης αξίας $18,2 εκατομμύριων, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή των υπάρχοντες επενδυτών Arbitron και WPP.

Η TRA θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για να επεκταθεί στη αγορά, να αποκτήσει  διάφορα δεδομένα και να ενισχύσει το εργατικό δυναμικό της. Η TRA παρέχει μια Web-based business intelligence πλατφόρμα, τη Media TRAnalytics, η οποία επιτρέπει στους διαφημιστές, τα πρακτορεία και τους ΜΜΕ οργανισμούς να ενισχύσουν τις μετρήσεις και την αποδοτικότητα του marketing συγκρίνοντας στοιχεία για την τηλεόραση από 1,5 εκατομμύρια οικογένειες με στοιχεία αγορών από 54 εκατομμύρια οικογένειες δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ενιαία βάση δεδομένων 370.000 οικογενειών