14 Ιουλίου 2024

Review: Το TensorFlow της Google φωτίζει το πεδίο της Βαθιάς Μάθησης

Τι είναι αυτό που κάνει τη Google να είναι η Google;
Χωρίς κουβέντα η μηχανική της ευφυία, σε συνδυασμό με της τεράστια θάλασσα δεδομένων που διαθέτει. Σίγουρα ποτέ δεν πρόκειται να έχεις τέτοιες ποσότητες δεδομένων να επεξεργαστείς όσο αυτές που έχει η Google, μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις ακριβώς τις ίδιες βιβλιοθήκες Μηχανικής Μάθησης και νευρωνικών δικτύων με αυτές που χρησιμοποιεί η Google. Αυτή η βιβλιοθήκη, το TensorFlow, αναπτύχθηκε από την ομάδα Google Brain στην διάρκεια των προηγούμενων ετών και έγινε διαθέσιμη σαν open source τον Νοέμβρη του 2015.

Το TensorFlow προγραμματίζει χρησιμοποιώντας γραφήματα ροής δεδομένων. Η Google το χρησιμοποιεί εσωτερικά για πολλά από τα προϊόντα της, και στα datacenters της και στις κινητές συσκευές. Για παράδειγμα, το Translate, Map, και Google apps όλα χρησιμοποιούν νευρωνικά δίκτυα βασισμένα στο TensorFlow. Ακόμα, είναι πίσω από πολλά APIs της Google όπως το Google Cloud Natural Language, Speech, Translate και Vision.

Τα γραφήματα ροής δεδομένων περιγράφουν τους υπολογισμούς που κάνει το TensorFlow. Περιέχουν γραμμές/βέλη που δείχνουν την κατεύθυνση που πηγαίνουν τα δεδομένα, με τους κόμβους να εκπροσωπούν κάποιον μαθηματικό αλγόριθμο. Μαζί με το TensorFlow η Google συμπεριλαμβάνει ένα δια δραστικό πρόγραμμα για να φαίνονται αυτές οι ροές, το TensorBoard.

Η βασική γλώσσα για να χρησιμοποιήσει κανείς το TensorFlow είναι η Python, με περιορισμένη δυνατότητα για C++. Υπάρχουν πολλά tutorials με εφαρμογές για κατηγοριοποίηση γραμμένων στο χέρι ψηφίων, αναγνώριση εικόνας, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και πολλά άλλα. Τρέχει σε Ubuntu Linux, MacOs, Android, iOs και Raspberry Pi, χρησιμοποιώντας Python 2.7, 3.4 ή 3.5. Το προσφέρει σαν υπηρεσία ως κομμάτι της πλατφόρμας Cloud Machine Learning μαζί με το Cloud Dataflow. Η πλατφόρμα αυτή θεωρείται ότι είναι ακόμα σε πειραματικό επίπεδο.

Είναι πολλές οι εφαρμογές και αυτά που μπορεί να μάθει κανείς για το TensorFlow. Η Google προσφέρει αρκετά tutorials και άλλα υλικά που αξίζει να εξερευνήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Πηγή: infoworld.com