23 Σεπτεμβρίου 2023

Η Βarc ανακοινώνει τις τάσεις (trends) της επιχειρηματικής ευφυϊας (Business inteligence) για το 2017

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό κέντρο ερευνών εφαρμογών (Barc), οχτώ μετά-τάσεις επηρεάζουν αυτήν την περίοδο την τεχνολογία της πληροφορίας και ως αποτέλεσμα τις λύσεις μέσω της επιχειρηματικής ευφυϊας.

Αυτές οι οχτώ μετά-τάσεις (metatrends), ψηφιοποίσηση, καταναλωτισμός, ευελιξία, ασφάλεια, αναλύσεις (analytics), διαχείρηση δεδομένων μέσω server (cloud computing), κινητή και τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν αυτήν την περίοδο την τεχνολογία της πληροφορίας (ΙΤ). Αυτές οι εξελίξεις είναι σημαντικές όταν πρόκειται για την χρησιμοποίηση λύσεων στην επιχειρηματική ευφυΐα (business intelligence) και την διαχείριση των δεδομένων ή την ενσωμάτωσή τους μέσα στον οργανισμό. Το monitor των τάσεων της επιχειρηματικής ευφυϊας της Barc για το 2016 περιγράφει 19 τάσεις επιχειρηματικής ευφυϊας (BI) και διαχείρησης δεδομένων. Παγκόσμια η ανακάλυψη και η οπτικοποίηση των δεδομένων, η τελειοποίηση τόσο των δεδομένων όσο της ποιότητας διαχείρισης των δεδομένων και η αυτοεξυπηρετούμενη (self-service) επιχειρηματική ευφυΐα είναι οι τάσεις της επιχειρηματικής ευφυΐας που αναφέρονται πιο συχνά από εταιρείες, ότι έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στις καθημερινές τους εργασίες.

Η τεχνολογική πρόοδος στην επιχειρηματική ευφυϊα ταιριάζει με την ταχύτητα της ψηφιοποίησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Barc οι διαδικασίες που είναι βασισμένες στα δεδομένα και τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στα δεδομένα έχουν μια αυξανόμενη επιρροή στις εταιρείες. Η αγορά της επιχειρηματικής ευφυϊας και της διαχείρησης δεδομένων αντιδρά σε αυτήν την νέα "έτοιμη-αγορά" τεχνικών επεκτάσιμης και υψηλής απόδοσης αποθήκευσης των δομημένων, πολυ-δομημένων δεδομένων και προχωρημένων αναλύσεων.

“Σήμερα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα δεδομένα είναι το "πετρέλαιο του 21 αιώνα". Οι εταιρείες που αναγνωρίζουν την αυξανόμενη οικονομική και στρατηγική αξία των δεδομένων και θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και να γίνουν επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από τα δεδομένα καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν αυτούς τους παράγοντες” - Sascha Alexander, Διευθυντής επικοινωνίας της Barc. Μόνο αφού τα επιχειρηματικά δεδομένα είναι ολοκληρωμένα και αποθηκευμένα, μετά επεξεργάζονται σαν πληροφορία και έτσι είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα θεμέλιο για να κάνουμε ανάλυση και να πάρουμε αποφάσεις όσον αφορά τις επιχειρηματικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον Alexander.

“Υπάρχουσες περιοχές εφαρμογής όπως υποβολή εκθέσεων και δημιουργία πλάνου συνεχίζουν να αναπτύσονται και κατάλληλοι οργανισμοί επιχειρηματικής ευφυϊας και στρατηγικές δεδομένων επανεξετάζονται σε πολλά μέρη.” - Δηλώνει μια αναφορά του Tableau Software.

Σύμφωνα με αυτό, οι τάσεις της επιχειρηματικής ευφυϊας περιλαμβάνουν την αναπτυσόμενη ζήτηση για "προχωρημένα αναλυτικά εργαλεία" που θέτουν περισσότερα, πιο βαθιά ερωτήματα και επίσης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των καινούργιων μεθόδων για να εξασφαλίσουν ασφάλεια στην επικοινωνία με την αυτό-εξυπηρετηρετούμενη επιχειρηματική ευφυϊα. Το Tableau βλέπει την προχωρημένη ανάλυση, την ανάλυση μέσω συννέφου (cloud analytics) και την οπτικοποίηση ως επιπρόσθετες τάσεις της επιχειρηματικής ευφυϊας.

Επιλέον η αναφορά λεέι: “Οι προχωρημένες αναλύσεις δεν είναι πια μόνο για αναλυτές”. Τμήματα πωλήσεων για παράδειγμα ενδιαφέρονται να αναλύσουν πωλήσεις και δεδομένα πελατών επιτρέποντάς τους να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Σύμφωνα με το Tableau τα δεδομένα “σε σύννεφο” (cloud data) και οι αναλύσεις “μέσω συννέφου” (cloud analysis) αυξάνουν ταχύτητα. Επειδή τα δεδομένα όλο και περισσότερο αποθηκεύονται στο σύννεφο (cloud), υπάρχει η ανάγκη υποστήριξης στους αναλυτές δεδομένων για να το χρησιμοποιήσουν. Το Tableau πιστεύει ότι η οπτικοποίηση είναι στον δρόμο της για να γίνει μια “παγκόσμια γλώσσα¨. Σύμφωνα με την αναφορά οι χρήστες δεν θέλουν να ψάχνουν μέσα σε στήλες αντικειμένων, θέλουν να έχουν την δυνατότητα οπτικοποίησης με έναν απλό και συνοπτικό τρόπο.

Πηγή: cebit.de