8 Δεκεμβρίου 2023

7 Δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι αναλυτές της επιχειρηματικής ευφυϊας

Η επιχειρηματική ευφυΐα αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα σε όλο τον κόσμο: Η Gartner εκτιμά ότι το 90% των οργανισμών έχουν κάποια μορφή ικανότητας ώστε να αναπτύξουν την επιχειρηματική ευφυΐα.

Η παγκόσμια δαπάνη επιχειρηματικής ευφυΐας για το 2016 αναμένεται να φθάσει τα 16,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι η μελλοντική ζήτηση για τους επαγγελματίες επιχειρηματικής ευφυϊας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο από ότι σήμερα, η οποία αύξηση προκύπτει από μια μελλοντική έλλειψη αυτών. Ο χρόνος είναι γεμάτος με ευκαιρίες για εξερεύνηση για όσους ειδικεύονται στην επιχειρηματική ευφυϊα. Εάν τα δεδομένα, οι πληροφορίες και οι αναλύσεις σας ενδιαφέρουν, ίσως ήρθε η ώρα να εξερευνήσετε την επέκταση των ικανοτήτων σας στις επιχειρηματικές αναλύσεις και να ειδικευτείτε στην επιχειρηματική ευφυΐα.

Η επιχειρηματική ευφυΐα και η επιχειρηματική ανάλυση χρησιμοποιούν αντίστοιχα εργαλεία και τεχνικές για την κατασκευή λύσεων που θα εναρμονίσουν τα στοιχεία, τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία για να παραδώσουν πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεται ο οργανισμός για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Η επιχειρηματική ευφυΐα - ανάλυση μπορεί να συμμετάσχει σε διάφορα σημεία του κύκλου ζωής της επιχείρησης - από την προμήθεια και την ανάλυση δεδομένων για την ενίσχυση, την ενσωμάτωση και την παρουσίαση πληροφοριών - μέχρι την παροχή αναλύσεων και πρακτικών πληροφοριών.

Ο ρόλος του ατόμου που διαχειρίζεται την επιχειρηματική ευφυϊα-ανάλυση απαιτεί σκληρές και μαλακές δεξιότητες (hard and soft skills). Οι “σκληρές” είναι οι δεξιότητες που χρησιμοποιούν το αριστερό μέρος του εγκεφάλου και τις οποίες μπορεί κανείς να μάθει μέσα από τα μαθήματα και την εμπειρία, δεδομένης μιας εγγενούς ή επίκτητης ικανότητας. Οι “μαλακές” δεξιότητες αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας το δεξί μέρος του εγκεφάλου. Ενώ η επιχειρηματική ευφυϊα - ανάλυση επιδεικνύει ένα ευρύ φάσμα των δύο αυτών τύπων δεξιοτήτων, υπάρχουν μερικές βασικές δεξιότητες που ότι οι εργοδότες συνήθως αναζητούν σε έναν ελάχιστο βαθμό. Αυτές οι κρίσιμες δεξιότητες για την επιχειρηματική ευφυΐα-ανάλυση βρίσκονται πέρα από το παραδοσιακό σύνολο ικανοτήτων επιχειρηματικής ανάλυσης που αποτελείται, για παράδειγμα, από την αναλυτική και κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τις τεχνικές γραφής και την ικανότητα για της διευκόλυνσης των εργαστηρίων.

Ξεκινώντας με τις σκληρές δεξιότητες:

1. Επιχειρηματικό δαιμόνιο

Μια βασική δεξιότητα για την επιχειρηματική ανάλυση - ευφυϊα είναι η ικανότητα της κατανόησης και της συνομιλίας στον τομέα των επιχειρήσεων ειδικά για το συγκεκριμένο κλάδο και την οργάνωση που γίνεται η ανάλυση. Χρειαζόμαστε ένα γερό θεμέλιο της γνώσης του κλάδου, καθώς και του επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής του οργανισμού και των στόχων, των βασικών ζητημάτων της επιχειρησης και των ανταγωνιστών της. Το ισχυρό επιχειρηματικό δαιμόνιο βοηθά την επιχειρηματική ευφυϊα - ανάλυση των δεδομένων αφού ακολουθεί μια “από πάνω προς τα κάτω” προσέγγιση μετάφρασης της στρατηγικής του οργανισμού σε Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs), τα μέτρα και τις μετρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει για την εκτέλεση, τη διαχείριση ή σε επιχειρησιακό επίπεδο για την υποστήριξη στρατηγικών, τακτικών ή καθημερινών λήψεων αποφάσεων.

2. Ανάλυση των δεδομένων και μοντελοποίηση

Η ικανότητα κατανόησης των δεδομένων και των πληροφοριών και η μετατροπή αυτών σε ιδέες. Η επιχειρηματική ευφυϊα-ανάλυση πρέπει να είναι σε θέση να σκεφτεί εννοιολογικά, με τη χρήση μοντέλων δεδομένων υψηλού επιπέδου για την χαρτογράφηση του πραγματικού κόσμου της οργάνωσης. Χρειάζεται επίσης μια σταθερή κατανόηση του πώς τα δεδομένα κινούνται από τις πηγές λειτουργικών συστημάτων σε όλο τον οργανισμό, μέσα από τις διάφορες διαδικασίες μετατροπής, όπου τελικά χρησιμοποιούνται από φορείς της λήψης αποφάσεων.

3. Συγκεκριμένο λογισμικό επιχειρηματικής ευφυϊας και αναλυτικά προγράμματα

Οι εργοδότες συνήθως αναζητούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες όπως δεξιότητες για τις εφαρμογές του Microsoft Office, ειδικώς του Excel για την ανάλυση και την περιστροφή των δεδομένων, την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Visio για τη μοντελοποίηση των δεδομένων και ενδεχομένως, γνωρίζοντας το SharePoint για να χτίστούν παραδοσιακές λίστες εισαγωγής. Οι δεξιότητες του MS Access είναι μικρότερες σε ζήτηση, απαιτούνται μόνο για συγκεκριμένα έργα, όπου ένα τμήμα πελατών μπορεί ήδη να το χρησιμοποιοεί.
Η επαρκής γνώση μιας γλώσσας query, όπως η Microsoft SQL, είναι περιζήτητο προσόν από τους εργοδότες. Η δυνατότητα να μπορείτε να δείτε και να αναλύσετε τα δεδομένα είναι υψηλής αξίας. Επίσης βοηθά στο να κατανοηθεί η μορφή και η δομή των δεδομένων και μετακινεί την ανάλυση σε παραδείγματα της πραγματικής ζωής.

Επιπλέον, τα άτομα που εργάζονται στο χώρο αναλύσεων πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την Commercial off the Shelf (COTS) επιχειρηματική ευφυΐα και και ανάλυση λογισμικού. Ένα καλό μέρος για να δείτε που αυτό έχει σημασία σήμερα είναι στο Magic Quadrant της Gartner για πλατφόρμες επιχειρηματικής ευφυϊας και αναλύσεων.

4. Η μεθοδολογία και το ταξίδι της επιχειρηματικής ευφυϊας

Η παραδοσιακή επιχειρηματική ανάλυση πρέπει να κατανοήσει την Ανάπτυξη Συστημάτων Κύκλου Ζωής (SDLC). Ομοίως πρέπει να γνωρίζει τόσο τη μεθοδολογία όσο και το ταξίδι για συγκεκριμένο τμήμα και την οργάνωση του. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, ο τομέας της επιχειρηματικής ευφυΐας - ανάλυσης πρέπει ειδικά να ξέρει: πώς ρέουν οι απαιτήσεις μέσω των διαδικασιών ανάπτυξης, τα βασικά σημεία παράδοσης, ποια είναι τα μέλη της ομάδας και πώς να συνεργαστούν μαζί τους καθώς και θέματα διαδικασιών της διακυβέρνησης και συντήρησης που απαιτούνται στις επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου. Το ταξίδι αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση της συνολικής οργανωτικής προσέγγισης από την άποψη του πώς η οργάνωση σκοπεύει να κινηθεί από την ωριμότητα στο επίπεδο ωριμότητας, την τεχνολογική πλατφόρμα και τα εργαλεία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να γίνει αυτό και ποια είναι η οργανωτική δομή που χρειάζεται για να φτάσει εκεί.

Από την πλευρά των μαλακών δεξιοτήτων:

5. Η μεγάλη εικόνα και ο προσανατολισμός στην λεπτομέρεια

Παραδόξως και οι δύο αυτές δεξιότητες απαιτούνται. Συχνά, ο τομέας της επιχειρηματικής ευφυίας-ανάλυσης εργάζεται με υψηλής ποιότητας δεδομένα - και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε με όλες τις λεπτές του λεπτομέρειες. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται από που προέρχονται αυτά, ποιοι είναι οι κανόνες μετατροπής, ποιός τα χρησιμοποιεί, ποιός τα κατέχει, κ.λπ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό το όραμα του οργανισμού, πώς αυτό μεταφράζεται στους διάφορους στόχους στρατηγικής, τις τακτικές και το επιχειρησιακό επίπεδο και στη συνέχεια πώς θα μεταφραστούν οι στόχοι σε KPIs, μετρήσεις και μέτρα που συνδέονται με λεπτομερή στοιχεία των δεδομένων.

6. Η δυνατότητα της περιήγησης στην πολιτική

Οι λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας συνήθως διασχίζουν μια σειρά από λειτουργικές περιοχές και τμήματα, όπου τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν τις δικές τους ατζέντες για μια συγκεκριμένη λύση ή μπορεί να φοβούνται ή να μην θέλουν να μοιράζονται πληροφορίες. Ενώ το κοινό πλαίσιο για τις επιχειρηματικές λύσεις είναι "μια ενιαία εκδοχή της αλήθειας", η επιχειρηματική ευφυΐα - ανάλυση πρέπει να είναι σε θέση να περιηγείται στην πολιτική, όπως στις αψιμαχίες μεταξύ των υπηρεσιών και των βασικών ενδιαφερομένων και στην αδυναμία να προσδιοριστεί η βασική επιχειρηματική και με βάση τη δεδομένη ορολογία.

7. Η υψηλή ανοχή για ασάφεια και η ικανότητα να δημιουργηθεί μια δομή

Το πεδίο εφαρμογής και οι απαιτήσεις της επιχειρηματικής ευφυϊας είναι εμφανώς ασαφή πεδία εκ των προτέρων, και έτσι αναδύονται περαιτέρω πληροφορίες που έρχονται στο φως μέσω της ανάλυσης. Επιπλέον, η ποιότητα και η δομή των δεδομένων συνήθως δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Ο τομέας της επιχειρηματικής ευφυϊας-ανάλυσης χρειάζεται τις “μαλακές” δεξιότητες για να κάνει σωστή διαχείριση “μέσα από την ομίχλη”, δημιουργώντας σταθερότητα και δομή σε αυτόν, στα μέλη της ομάδας του και στους επιχειρηματικούς του φορείς.

Πηγή: batimes.com