1 Δεκεμβρίου 2023

Τέσσερις τάσεις που διαμορφώνουν την επιχειρηματική ευφυΐα και τις αναλύσεις

Μια πρόσφατη έρευνα αναφοράς από την Gartner βρίσκει τέσσερις τάσεις που θα οδηγήσουν στην εξέλιξη της επιχειρηματικής ευφυΐας και των αναλύσεων τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη είναι μια μετατόπιση από τις απλές αναφορές στις αναλύσεις ροών Big Data. Η δεύτερη τάση είναι ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος των συνδεδεμένων «έξυπνων» συσκευών για την παροχή της ροής δεδομένων με τις οποίες δουλεύει η επιχειρηματική ευφυΐα. Η τρίτη είναι η συγχώνευση των παραδοσιακών λογισμικών επιχειρηματικής ευφυΐας σε λύσεις host στο σύννεφο (cloud). Τέλος, η τέταρτη τάση θα είναι η διάδοση της επιχειρηματικής ευφυΐας και των αναλύσεων τα επόμενα χρόνια.

Όπως γράφει και ο Samuel Greengard στο CIO Insight, η πορεία της επιχειρηματικής ευφυΐας στον επιχειρηματικό κόσμο δεν ήταν πάντα εύκολη, και γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Αλλά κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών η επιχειρηματική ευφυΐα και οι αναλύσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Από τις τέσσερις αυτές τάσεις που προσδιορίζει η Gartner, η πρώτη από αυτές - η ιεράρχηση των αναλύσεων - είναι κατά την άποψη του Greengard η πιο άμεση. Οι εταιρείες δημιουργούσαν ήδη αναφορές που βασίζονταν σε σχετικά τεράστιες ποσότητες δεδομένων από την αρχή της χρήσης υπολογιστών στις επιχειρήσεις την δεκαετία του 1950. Αλλά οι απλές αναφορές ως τελικός στόχος δίνουν γρήγορα την θέση τους στις αναλύσεις.

Από το επόμενο έτος, λέει η Gartner, η πλειοψηφία των λύσεων που προσφέρονται θα είναι με κέντρο τις αναλύσεις. Αλλά, όπως ρωτά ο Greengard, "είναι οι πωλητές σας προετοιμασμένοι να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες με τις αναλύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας στο επίκεντρο των πραγμάτων;"

Η δεύτερη τάση της Gartner είναι ο ταχέως αναπτυσσόμενος ρόλος των ενσωματωμένων συσκευών ως πηγές για ροές δεδομένων. Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things) περνά την επιχείρηση από μία θύελλα και μέχρι το 2017 αυτή θα πρέπει να καθορίσει την πλειονότητα των δεδομένων με τα οποία θα δουλεύουν οι αναλύσεις. Με την τάση αυτή έρχεται και μια αυξανόμενη ανάγκη για ευελιξία σε πραγματικό χρόνο που χρειάζεται για να αξιοποιηθούν στο έπακρο αυτά τα δεδομένα.

Η τρίτη τάση δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν: Το σύννεφο γίνεται διάχυτο, και (επίσης από το 2017) οι πωλούμενες λύσεις θα συνδυαστούν με τις αναλύσεις που θα παρέχονται ως υπηρεσία από το σύννεφο (cloud).

Η τέταρτη τάση είναι ότι, ενώ η αβεβαιότητα για την επιχειρηματική ευφυΐα θα συνεχίσει για τα μερικά ακόμα χρόνια, το πεδίο αυτό κινείται γρήγορα προς μια ωριμότητα που θα κάνει την επιχειρηματική ευφυΐα και τις αναλύσεις μια ρουτίνα, θα εντάσσονται στα εργαλεία της επιχείρησης.

Στη GRT Corporation η δέσμευσή μας είναι προς τους πελάτες, όχι προς τους πωλητές και τους προμηθευτές. Μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας να επιλέξει τον συνδυασμό της λύσης που είναι η καλύτερη για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Τα Big Data και οι συναφείς τεχνολογίες - από την αποθήκευση των δεδομένων μέχρι τις αναλύσεις και την επιχειρηματικής ευφυΐα - μεταμορφώνουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Τα Big Data δεν είναι απλώς μεγάλα: η Gartner τα ορίζει ως “υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποικιλίας περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών.” Η διαχείριση αυτών των δεδομένων ενεργητικού είναι μια πρόκληση. Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές λύσεις στην αγορά, αλλά θα πρέπει να συνδυαστούν με τις αντίστοιχες ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Στη GRT Corporation η εστίασή μας είναι στην παροχή αξίας για την επιχείρηση του πελάτη.

Πηγή: grtcorp.com