14 Ιουλίου 2024

Έρευνα marketo.com

marketoΕνώ οι κορυφαίοι marketers έχουν συνειδητοποιήσει ότι η μέτρηση του αντίκτυπου του μάρκετινγκ είναι αναγκαία ώστε το μάρκετινγκ να θεωρηθεί ως συντελεστής πηγής εσόδων και να είναι ουσιαστικό κομμάτι στα εταιρικά έσοδα, μόνο 20% των επιχειρήσεων λένε ότι τελειοποιούν τη μέτρηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας των πρωτοβουλιών του τμήματος μάρκετινγκ. Πού οφείλεται αυτό;

Οι έρευνες των CMO και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών επανειλημμένα έχουν αποδείξει ότι οι marketers πρέπει να καταμετρήσουν και να παρουσιάσουν το μάρκετινγκ ROI και τον αντίκτυπο που έχουν στα έσοδα οι προωθητικές ενέργειες του μάρκετινγκ. Μερικές από αυτές τις μελέτες έδειξαν ότι:

• Πάνω από τους μισούς CMO λένε πως η κορυφαία πρόκλησή τους είναι η ποσοτικοποίηση και μέτρηση της αξίας-της απόδοσης των ενεργειών μάρκετινγκ και των επενδύσεων. (CMO Council: Marketing Outlook 2008.)

• Τα δύο τρίτα (65%) των marketers λένε ότι οι CEO και οι CFO έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από πέρυσι από το μάρκετινγκ για να παρουσιάσει πιθανό (ROI) έτσι ώστε να επαληθεύεται ο προϋπολογισμός. Επιπλέον, 8 στους 10 marketers (79%) καταδεικνύουν ότι η ανάγκη για μέτρηση, ανάλυση και αναφορά της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ ήταν μεγαλύτερη από το 2009. (Lenskold Group/MarketSphere Marketing ROI and Measurements Study.)

• Τα τρία τέταρτα (76%) των B2B επαγγελματιών του μάρκετινγκ συμφωνούν, ή συμφωνούν έντονα, ότι «η δυνατότητά τους να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάρκετινγκ ROI δίνει στο μάρκετινγκ περισσότερο σεβασμό.» (Forrester’s Q1 2007 B2B Marketing Measurement Online Survey.)Πηγή: Marketo.com