8 Δεκεμβρίου 2023

Επέκταση της Choice Logistics στις χώρες του BRIC

Η Choice Logistics, πολυεθνική εταιρεία εξειδικευμένη σε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας σε logistics, ανακοίνωσε τη σημαντική επέκταση του SSL δικτύου της (στρατηγική τοποθεσία αποθηκευτικών σταθμών) στη Βραζιλία, στη Ρωσία, στην Ινδία και στην Κίνα (γνωστές και ως χώρες του BRIC).

Οι εκπρόσωποι της Choice Logistics υποστήριξαν πως θα προσφέρουν λύσεις logistics σε κάθε χώρα βασισμένες στις μοναδικές οδηγίες της για εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων και θα υπάρχει αποδοτική ροή αυτών». Η επιχείρηση μέχρι σήμερα έχει περισσότερα από 400 SSL δίκτυα για να μπορέσει να υποστηρίξει τους πελάτες της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Michael Notarangeli, αντιπρόεδρος των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας τόνισε πως «Η Choice Logistics επεκτείνει κυριαρχικά το δίκτυό της σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει τις ανάγκες των πελατών της, και οι χώρες του BRIC είναι ένα καίριο συστατικό αυτής της στρατηγικής. Η λειτουργία σε αυτές τις χώρες απαιτεί την εις βάθους γνώση και την τοπική εμπειρία και γνώση για να είναι επιτυχής. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στο προσωπικό και στην υποδομή για να διαχειριστούμε τις ρυθμιστικές, οικονομικές και εμπορικές περιπλοκές της αγοράς που επικρατούν στις χώρες του BRIC.»