29 Σεπτεμβρίου 2023

Παγκόσμια μελέτη της A.T. Kearney

Η A.T. Kearney πρόσφατα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας μελέτης, η οποία δείχνει ότι οι έμμεσες κατηγορίες διαγωνισμών προμηθειών όπως της τεχνολογίας, του marketing - διαφήμισης, της διοίκησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων, του MRO, των Logistics και των επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχουν γίνει όλο και περισσότερο σημαντικές στους διευθυντές εφοδιασμού και στους οργανισμούς τους.

Σύμφωνα με την συμβουλευτική εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, στην έρευνα Indirect Procurement Study (IPS), προσδιορίζεται πώς οι κορυφαίοι οργανισμοί διαχειρίζονται την προμήθεια των έμμεσων αγαθών και υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες της έρευνας αποτελούνταν από υψηλά στελέχη προμηθειών από 94 πολυεθνικές με έναν συνολικό κόστος έμμεσων προμηθειών $134 δισεκατομμυρίων.

Ο Jan Fokke van den Bosch, αντιπρόεδρος στο τμήμα Προμηθειών και αναλύσεων και ένας από τους επικεφαλής της μελέτης δήλωσε: «Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μελέτη έμμεσων προμηθειών το 2007 και υπήρχαν υψηλές προσδοκίες μεταξύ των συμμετεχόντων για την προσθήκη και προσαρμογή νέων προηγμένων πρακτικών όπως την ανάθεση σε τρίτους της έμμεσης προμήθειας, των προηγμένων analytics σε δεδομένα και στοιχεία και τον προσδιορισμό και καταγραφή των οφελών».  Έπειτα οι εκπρόσωποι πρόσθεσαν πως «Η μελέτη του 2010 δείχνει ότι η υιοθέτηση αυτών των προηγμένων τεχνικών έχει πραγματοποιηθεί σε ένα πολύ πιo αργό ρυθμό από τον αναμενόμενο. Τα καλά νέα είναι ότι με τη οικονομική κρίση, τα υψηλά στελέχη που διαχειρίζονται την έμμεση προμήθεια έχουν κερδίσει ουσιαστική επιρροή εντός των οργανισμών τους.»

Τα βασικά συμπεράσματα στη μελέτη περιλαμβάνουν:
• Το 60% των έμμεσων εξόδων προς τρίτους δαπανούνται σε μη-βιομηχανικές εταιρείες, πάνω από το 90% στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών και περίπου 50% δαπανούνται σε βιομηχανικές εταιρείες.
• Οι επιχειρήσεις έμμεσων προμηθειών αντί να επικεντρώνονται στη χρήση προηγμένων τεχνικών analytics όπως μοντέλα πρόβλεψης και προσομοίωσης για να έχουν πολύ πιο χρήσιμες και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον, συχνά αναλώνονται στην ανάλυση στοιχείων για να παρακολουθήσουν τις ιστορικές τάσεις.
• Το πιο επιτυχημένο οργανωτικό μοντέλο έμμεσων προμηθειών ήταν η ύπαρξη μίας κεντρικής οργάνωσης που συνεργάζεται με όλες τις εμπορικές μονάδες. Οι χρήστες αυτού του μοντέλου γλύτωσαν παραπάνω από 10% των εξόδων τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών στο 47% των κατηγοριών.
• Περισσότερο από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων  μετρούν τέτοιους οικονομικούς και εσωτερικούς βασικούς δείκτες απόδοσης (ΚΡΙ) όπως προσδιορισμένα έξοδα, αναγνωρισμένη αποταμίευση και προσδιορίσιμες κατηγορίες. Αλλά λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες καταγράφουν και παρακολουθούν τα metrics της διαχείρισης συμμόρφωσης και υπευθυνότητας όπως είναι η ακεραιότητα και ακρίβεια των δαπανών και η φερεγγυότητα των προμηθευτών, τα scorecards και οι αναφορές.
• Η ανάθεση της προμήθειας σε τρίτους δεν επικεντρώνεται πλέον στην μεταφορά επιχειρησιακών διαδικασιών αλλά στη στενή συνεργασία με διοικούμενους φορείς παροχής υπηρεσιών για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών όπως διαχείριση και διοίκηση εγκαταστάσεων, στόλου και μεταφορών.