29 Σεπτεμβρίου 2023

Τεχνολογικό κέντρο για την Dematic

Η Dematic, προμηθευτής συστημάτων logistics για εργοστάσια, αποθήκες εμπορευμάτων και κέντρα διανομής, έχει ανοίξει ένα νέο τεχνολογικό κέντρο που βρίσκεται κοντά στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία. Το τεχνολογικό κέντρο, που είναι το τρίτο της Dematic, χρησιμοποιείται ως εγκαταστάσεις επίδειξης λύσεων logistics που παρουσιάζει πολλαπλές ενσωματωμένες λύσεις χειρισμού των υλικών με σκοπό να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες logistics, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες χρησιμοποιώντας business analytics λειτουργίες και μεθοδολογίες.