23 Σεπτεμβρίου 2023

Η χρήση CRM στο Marketing

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν CRM λειτουργικά συστήματα για να αναλύσουν τη συμπεριφορά πελατών και μετέπειτα  να προγραμματίσουν και να βελτιστοποιήσουν τις πρωτοβουλίες-ενέργειές  τους. Συγκεκριμένα, οι αυτοματοποιημένες προσφορές μάρκετινγκ επιτρέπουν στα εμπορικά στελέχη να προγραμματίσουν, να δοκιμάσουν και να διενεργήσουν καμπάνιες οποιουδήποτε μεγέθους ή επιπέδου πολυπλοκότητας.

Δίνεται βάρος στη χρησιμοποίηση των πόρων για κατανόηση των πελατών αλλά και να αυτοματοποιηθούν οι καμπάνιες σε συγκεκριμένα προφίλ πελατών.

Η διαθεσιμότητα του λογισμικού και των εργαλείων διαχείρισης δεν είναι βεβαίως κάτι καινούριο αλλά η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των εργαλείων για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων είναι ακόμα μια δύσκολη ικανότητα. Με τη βέλτιστη χρήση αυτών των εργαλείων, τα εμπορικά στελέχη μπορούν να αποκτήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις επάνω στο πότε να γίνονται προσφορές, ποιες θα είναι αυτές αλλά και μέσω ποιου καναλιού επικοινωνίας. Η βελτιστοποίηση του μάρκετινγκ είναι ότι πιο περιζήτητο στον κόσμο του CRM. Οι προσφορές με analytics επίσης γίνονται όλο και πιο αυτοματοποιημένες.

Με την αυτοματοποίηση επιτυγχάνεται οι τυποποιημένες διαδικασίες και ρουτίνες που δημιουργούνται να παράγουν αυτόματα τυποποιημένες εκθέσεις και αναφορές τύπου dashboard και KPI.