14 Ιουλίου 2024

H Barclays ανεβάζει τον πήχη στον υπολογισμό και τη διαδικασία αναφορών του κεφαλαίου

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010  - Η Barclays, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως, χρησιμοποιεί τις λύσεις της SAS, ηγέτιδας στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών επιχειρηματικών analytics, για τη βελτίωση της πρότυπης μεθοδολογίας υπολογισμού και διαδικασίας αναφορών του κεφαλαίου, τόσο από οικονομικής όσο και κανονιστικής πλευράς.

Η SAS βοηθά τη Barclays να αντιμετωπίσει την πρόκληση του υπολογισμού των κεφαλαίων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εσωτερική και εξωτερική μεθοδολογία, σε πολλά από τα επιχειρησιακά της τμήματα. “Θέλαμε να υπολογίζoυμε τα κεφάλαιά μας τόσο από οικονομικής όσο και κανονιστικής πλευράς, για τα βασικά μας ενεργητικά στοιχεία στα χαρτοφυλάκια λιανικής και χονδρικής”, τονίζει ο Rob Bishop, Head of Capital Systems Development for Barclays Global Retail Bank. “Η SAS επιτρέπει στη Barclays να υπολογίζει τα κεφάλαια με τρόπο προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, παρέχοντας καλύτερη διαχείριση πληροφοριών σε πολλά από τα χαρτοφυλάκιά της. Επιπλέον, η σουίτα SAS Business Intelligence επιτρέπει την αποτελεσματική διανομή των αποτελεσμάτων των κεφαλαίων μέσω του διαδικτύου”.

H Barclays αναζητούσε μια λύση που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη μετάβαση από την ευρωπαϊκή οδηγία Βασιλεία Ι στην Βασιλεία II. “H δυνατότητα να έχουμε μια ισχυρή μηχανή υπολογισμού που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους μεγάλους όγκους των στοιχείων ενεργητικού σε όλα τα χαρτοφυλάκια μας είναι τεράστιας σημασίας για εμάς”, επισημαίνει ο Bishop. “Η SAS Credit Risk Management Solution μας οδήγησε στην επίτευξη αυτού του στόχου και, επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση ευρύτερων επιχειρηματικών απαιτήσεων στα τμήματα Λιανικής, Επιχειρηματικών Λογαριασμών και Διαχείρισης Περιουσίας.”

Στην παρούσα φάση, η Barclays διατηρεί λεπτομερή στοιχεία ενεργητικού 16 μηνών on line στη λύση της SAS, κάτι που ισοδυναμεί με 3 δισεκατομμύρια γραμμών δεδομένων! “Η SAS μας έδωσε τη δυνατότητα για γρήγορo και αποτελεσματικό υπολογισμό κατανάλωσης του κεφαλαίου στην πλειοψηφία των στοιχείων του ενεργητικού μας. Μαζί με τη συγκεκριμένη διαδικασία υπολογισμού θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη δυνατότητα αναφορών του κεφαλαίου. Δεδομένου του όγκου των δεδομένων, η πρόσφατη χρήση ενός προηγμένου, συγκεντρωτικού εργαλείου αναφορών, στην πράξη σημαίνει ότι πλέον μπορούμε να προσφέρουμε πιο προηγμένες αναλύσεις και τάσεις στις ομάδες διαχείρισης των χαρτοφυλακίων” προσθέτει o Bishop.

Oι SAS Credit Risk Management και SAS Business Intelligence αποτέλεσαν τις βασικές λύσεις της Barclays και ξεκίνησαν να λειτουργούν πλήρως στα τέλη του 2007. Τότε, το επιδεινούμενο οικονομικό κλίμα είχε ήδη αρχίσει να εμφανίζει τις πρώτες του επιπτώσεις. “Yπήρχε συνεπώς η ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της κατανάλωσης κεφαλαίου που απαιτείται για την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων που τελικά μας κατηύθυναν από τότε” δηλώνει ο Bishop. “Παρέχοντας στη Barclays ένα έγκαιρο και ακριβές άνοιγμα στην κεφαλαιακή ζήτηση, η λύση της SAS διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη στήριξη της κεφαλαιακής θέσης μας κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης.”

O Ian Manocha, Διευθύνων Σύμβουλος της SAS Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, αναφέρει: “Ακόμη και κατά την οικονομική ανάκαμψη, παραμένει ζωτικής σημασίας η ενίσχυση και η βέλτιστη κατανομή των κεφαλαίων εκ μέρους των τραπεζών έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους. Η SAS βοηθά τη Barclays στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα εντός του οργανισμού. Το λογισμικό μας προσφέρει στη Barclays έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για δραστηριότητες όπως η ανάλυση των στοιχείων ενεργητικού με βάση τον κίνδυνο, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της τραπεζικής στρατηγικής”.