19 Ιουλίου 2024

Η BrightEdge συνδέεται με τα Google Analytics

Η πλατφόρμα βελτιστοποίησης Brightedge, αναβάθμισε τη συνδεσιμότητα της με τα Google Analytics, σε ένα προϊόν που ονομάζει BrightEdge Connect. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν αναφορές και συνδυάζουν business metrics όπως επισκέψεις και στόχους από τα Google Analytics με παραδοσιακά SEO metrics όπως rankings και backlinks.