8 Δεκεμβρίου 2023

Χρήση Analytics για εύρεση ανευρυσμάτων

Ερευνητές στο Medical Canter του Πανεπιστημίου Columbia χρησιμοποιούν analytics της ΙΒΜ για τη νέα τους έρευνα, που αν φέρει πετυχημένα αποτελέσματα, θα επιτρέψει στους γιατρούς να εντοπίζουν εγκαίρως, ανευρύσματα στον εγκέφαλο και άλλα πιθανώς θανατηφόρα προβλήματα. Τα analytics επιτρέπουν στους ερευνητές να αναλύουν μεγάλο όγκο δεδομένων και να επισημαίνουν επικίνδυνα συμπτώματα και μοτίβα, που πιθανότητα δεν θα τα παρατηρούσε το γυμνό μάτι. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να εντοπίσει τα ανευρύσματα ως και 48 ώρες νωρίτερα από της μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα.