14 Ιουλίου 2024

Ασφαλιστική εταιρεία βασίζεται σε λογισμικό analytics για να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της

Από εξέδρες πετρελαίου στον ωκεανό μέχρι βιοτεχνίες στη σεισμογενή ζώνη της Καλιφόρνια, η RLI ασφαλίζει αυτά που μέχρι τώρα καμία εταιρία δεν δεχόταν να ασφαλίσει. Η ασφαλιστική εταιρία βασίζεται σε λογισμικό analytics για να διαχειρίζεται τέτοιους κινδύνους. Η RLI είναι μια εταιρία που στοχεύει σε “αγορές που υποεξυπηρετούνται” έχοντας έσοδα περίπου $600 εκατομμύρια σύμφωνα με το Seth Davis, VP internal auditing. Μέχρι το 2004 η ομάδα αναλυτών της εταιρίας χρησιμοποιούσε δεδομένα από διαφορετικές πηγές και τα επεξεργαζόταν χειροκίνητα. Το 2005 άρχισε να χρησιμοποιεί data analytics από την ACL Services που ειδικεύεται σε υποστήριξη ασφαλιστικών και λογιστικών εταιριών και επιτρέπει στους αναλυτές να δημιουργούν μικρά προγράμματα και να εισάγουν υλικό από διάφορες πηγές ανακαλύπτοντας πιθανές απάτες.