14 Ιουλίου 2024

Η εταιρία Blue Cross Blue Shield of Kansas City

Οι ΗΠΑ ξοδεύουν 16% του ΑΕΠ τους στην υγεία, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Ένας ασφαλιστής χρησιμοποιεί data analytics για να βοηθήσει στη μείωση αυτού του ποσοστού.

Η εταιρία Blue Cross Blue Shield of Kansas City ασφαλίζει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Το 2003, μετά από δύο ανεπιτυχείς απόπειρες αναδιάρθρωσης του data warehouse τους, τα στελέχη αποφάσισαν ότι ήταν καιρός να βελτιστοποιήσουν την διαδικασία διαχείρισης δεδομένων της εταιρίας.
Η εταιρία ήθελε να συγχρονίσει τα data silos που περιείχαν δεδομένα από διάφορα τμήματα ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι θα είχαν στη διάθεσή τους τα ίδια δεδομένα. Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης θα βοηθούσε την εταιρία να πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες για να μην χρειάζεται οι υπάλληλοι να ξεκινάνε από την αρχή για να κάνουν μια ανάλυση, σύμφωνα με τον Darren Taylor, VP integrated business systems. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.