1 Δεκεμβρίου 2022

SAS Enterprise Case Management

Tα οικονομικά εγκλήματα εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντική εξάπλωση σε κλάδους όπως ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός, ο κυβερνητικός και ο κλάδος της υγείας, όπου η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των παραβάσεων.

Η τελευταία έκδοση του SAS Enterprise Case Management παρέχει μεγαλύτερη ισχύ, ευελιξία και αυτοματοποίηση εργασιών για την επιτάχυνση των ερευνών περιπτώσεων απάτης, χωρίς να απαιτείται ούτε η υποστήριξη από το ΙΤ τμήμα ούτε κάποια χρονικά πλαίσια. Αποτελώντας τμήμα του SAS Enterprise Financial Crimes Framework, η συγκεκριμένη λύση έρχεται να εκσυγχρονίσει διαδικασίες και έρευνες, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της πρόληψης της απάτης. Το SAS Enterprise Financial Crimes Framework αποτελεί το ανώτερο επίπεδο της τελευταίας έκδοσης 9.2 της ολοκληρωμένης πλατφόρμας της SAS, ηγέτιδας στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών επιχειρηματικών analytics.

"Εκτός από τη συμβολή τους στη διαχείριση κινδύνου, οι τρέχουσες κορυφαίες τεχνολογίες διαχείρισης υποθέσεων μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ενώσουν τις πολιτικές τους με τις επιχειρησιακές επιδόσεις, να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να συνδράμουν ακόμα και στην ανάπτυξη της επιχείρησης", δήλωσε ο Rodney Nelsestuen, Ανώτερος Διευθυντής Έρευνας τηςTower Group. "Δεδομένου ότι η διαχείριση των υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων είναι επείγουσα και κρίσιμη και μπορεί εύκολα να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε οργανισμούς που στερούνται αυτοματοποιημένων μεθόδων, οι λύσεις διαχείρισης αυτών των υποθέσεων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν στους ερευνητές έναν εύκολο τρόπο για να χειρίζονται τις υποθέσεις με αποτελεσματικότητα."

H BB&T, μία από τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου με αξία περιουσιακών στοιχείων πάνω από157,2 δις δολάρια, θα υλοποιήσει τη λύση SAS Enterprise Case Management για να ενισχύσει τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου της. Η BB&T είναι εξοικειωμένη με το λογισμικό της SAS, αφού χρησιμοποιεί ήδη λύσεις της εταιρείας στους τομείς της πελατειακής ευφυΐας, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)και της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Το SAS Enterprise Case Management πρωτοπαρουσιάστηκε στα τέλη του 2009, αλλά η νεώτερη έκδοση περιλαμβάνει πληθώρα νέων δυνατοτήτων όπως ιστορικό εκδόσεων, ανάλυση κοινωνικών δικτύων, υπηρεσία αναζήτησης στο διαδίκτυο και ενημέρωση γεγονότων. Με το ιστορικό εκδόσεων, οι ερευνητές μπορούν εύκολα και γρήγορα να δουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στο σύστημα των υποθέσεων σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Έτσι εξοικονομούν σημαντικό χρόνο, ενώ παράλληλα μπορούν εύκολα να παρακολουθούν βασικές αλλαγές σε στοιχεία όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.

Με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, η λύση SAS Enterprise Case Management βοηθά τους χρήστες να βλέπουν εύκολα τα δίκτυα των ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση, προσφέροντας εν τέλει πλουσιότερη ενημέρωση και μια πιο συνολική άποψη για τον πελάτη. Οι αυτοματοποιημένες απεικονίσεις των δικτύων παρέχουν στους ερευνητές καλύτερη κατανόηση των ειδοποιήσεων που αφορούν σε πιθανά εγκλήματα σε πολλαπλές γραμμές προϊόντων ή κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, αποκαλύπτοντας σημαντικές πληροφορίες για μια μεγαλύτερη υπόθεση που σε διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν αγνοηθεί.

Το νέο χαρακτηριστικό ενημέρωσης γεγονότων βοηθά τους ερευνητές να λαμβάνουν ένα e-mail ή μήνυμα κειμένου με αλλαγές για τη σχετική υπόθεση, διατηρώντας τους ενήμερους για την πρόοδο και σε θέση να επικεντρωθούν σε σχετικές πληροφορίες. Για την αποφυγή επαναλήψεων των θεμάτων, το SAS Enterprise Case Management ψάχνει αυτόματα τη βάση δεδομένων μέσω της σχετικής Web υπηρεσίας και αποφεύγει όμοια θέματα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια στο πλαίσιο των ερευνών.

Η διαχείριση των υποθέσεων, που είναι η βάση για την τεκμηρίωση των ερευνών,παρέχει πληροφορίες για χρηματοοικονομικές αναφορές, όπως οι ζημίες που απορρέουν από την απάτη,και αποτελεί τη βασική πηγή για την κατάθεση ρυθμιστικών αναφορών σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, η διάθεση των υπό εξέταση υποθέσεων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ενίσχυση της μελλοντικής παρακολούθησης και τη συνολική λειτουργική αποτελεσματικότητα του οργανισμού.