19 Ιουλίου 2024

Δημιουργία νέας εταιρικής μονάδας Cloud Computing από την ΙΒΜ

Η IBM ανακοίνωσε στην διάσκεψη PartnerWorld 2011 στο Ορλάντο, τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής μονάδας με αντικείμενο το cloud computing και νέο λογισμικό Business Analytics για μεγαλύτερου μεγέθους πελάτες. Για παρόχους λύσεων που αναζητούν να εκμεταλλευτούν τo προσοδοφόρο cloud computing και τις πρακτικές της τεχνολογίας Business Analytics, η IBM προσφέρει σημαντική βοήθεια.

Σύμφωνα με μια έρευνα της IBM developerWorks, το 91% των επαγγελματιών στο IT πιστεύουν ότι το cloud computing θα έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα έως το 2015 .Το πρόγραμμα διαχωρίζει τους εταίρους σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με τα cloud business models που χρησιμοποιούν. Οι πάροχοι cloud εφαρμογών παρέχουν επιχειρηματικές εφαρμογές μέσω του cloud, όπως το Software as a service. Οι κατασκευαστές cloud design, κατασκευάζουν και διαχειρίζονται τις cloud υποδομές των πελατών με την ενσωμάτωση των υφιστάμενων υποδομών με δημόσια, ιδιωτικά και / ή υβριδικά cloud. Οι πάροχοι υποδομής Cloud παρέχουν δημόσιες υποδομές cloud για να φιλοξενούν εφαρμογές τρίτων. Οι πάροχοι υπηρεσιακών λύσεων Cloud μεταπωλούν τις δημόσιες cloud υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε δικές τους υπηρεσίες. Οι πάροχοι τεχνολογιών Cloud παρέχουν εργαλεία και τεχνολογίες για να βοηθήσουν τους πελάτες να διαχειρίζονται τις εφαρμογές τους πιο αποτελεσματικά.