14 Ιουλίου 2024

Νέα εφαρμογή της Oracle για οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης

Η Oracle εισήγαγε μια νέα εφαρμογή στην επιχειρηματική σουίτα λογισμικού συλλογής πληροφοριών για την υγειονομική περίθαλψη. Ονομάζεται OPSCA (Oracle Healthcare Provider Supply Chain Analytics) και θα επιτρέψει στους οργανισμούς υγείας να διαχειριστούν την αλυσίδα προμηθειών τους και να μειώσουν το κόστος. Μέρος της Oracle Enterprise Healthcare Analytics suite, η OPSCA επιτρέπει στις εταιρίες υγειονομικής περίθαλψης να ελέγχουν τις συμβάσεις σχετικά με τις προμήθειες. Η Oracle έχει ως στόχο να προσθέσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές της αλυσίδας εφοδιασμού μιας οργάνωσης υγείας. Το λογισμικό παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των δαπανών που επιτρέπει στις εταιρείες να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία θα πρέπει να μειωθεί το κόστος. Η εφαρμογή διαθέτει έτοιμα dashboards και προκαθορισμένα analysis engines για να καταστεί δυνατό στα στελέχη της υγειονομικής περίθαλψης να αποφύγουν επιπλέον κωδικοποίηση ή αναγνώριση των προϊόντων κατά τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Ο μετασχηματισμός του κόστους προμήθειας στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του λογισμικού OPSCA, σύμφωνα με τον Neil de Crescenzo, ανώτερο αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή της Oracle στις Επιστήμες Υγείας.