14 Ιουλίου 2024

Υποστήριξη τιμολογιακής πολιτικής ξενοδοχείων από τη Rategain

Η Rategain εισήγαγε στην αγορά ένα νέο πρόγραμμα για σύγκριση τιμών μεταξύ ξενοδοχείων. Το PriceGain-Hotels είναι μια εφαρμογή που υποστηρίζει την τιμολογιακή πολιτική των ξενοδοχείων, δίνοντας στοιχεία για την τιμολόγηση του ανταγωνισμού. “Το πρόγραμμα είναι μια λύση για τους τομείς του online hospitality και τη βιομηχανία του τουρισμού. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση από ξενοδόχους για περισσότερα δεδομένα στην ανάλυση που καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική τους. Για τα ξενοδοχεία είναι σημαντικό να μπορούν να μετρούν την ανταγωνιστικότητα τους για να διατηρούν και να αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους. Το επόμενο στάδιο θα είναι ένα πρόγραμμα που να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβολές της ζήτησης.”, λέει ο  Bhanu Chopra, CEO της RateGain.