19 Ιουλίου 2024

Δυνατότητες mobile και social media στη νέα πλατφόρμα SAP

Ο κόσμος των επιχειρήσεων επεκτείνεται και πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως τα κοινωνικά δίκτυα και τα κινητά τηλέφωνα.

Οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να αξιολογούν τον μεγάλο όγκο δεδομένων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτοί οι μετασχηματισμοί οδήγησαν την εταιρία SAP στο να λανσάρει την έκδοση 4.0 του λογισμικού σχετικά με το BI και της διαχείρισης πληροφοριών για εταιρίες (ΕΙΜ) που εμπεριέχονται στο πακέτο SAP BusinessObjects.

Οι νέες κυκλοφορίες για το ΒΙ και το ΕΙΜ ενσωματώνουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών καινοτομιών, ενοποιημένων σε μια κοινή πλατφόρμα δίνοντας την δυνατότητα χρήσης εργαλείων κοινωνικών δικτύων σε ένα περιβάλλον φιλικό για τον χρήστη. Ο κατάλογος των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνει άμεσα και πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα για το ΒΙ ενώ υποστηρίζονται περισσότερες φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα κτλ). Παράλληλα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συνδυάσει  πληροφορίες, και να τις διαχειριστεί όπως αυτός και η επιχείρηση χρειάζεται για την παραγωγή γρήγορων αποτελεσμάτων.