14 Ιουλίου 2024

Αυξανόμενη χρήση Business Analytics

Ο ρόλος των business analytics ως βασικού παράγοντα στην επιχειρησιακή στρατηγική αλλάζει σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.  Παράλληλα, γίνονται ακόμα πιο σημαντικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού και πιο μαζικά καθώς χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους σε διάφορα κλιμάκια και τμήματα για να παράγουν αξία.

 

Τα anaytics δεν απευθύνονται πλέον μόνο σε ειδικούς με βάθος γνώσεων στα μαθηματικά και στην στατιστική ούτε έχουν πρόσβαση μόνο οι top-managers. Επιπροσθέτως, το ΒΑ δύναται να βοηθήσει σε πολλούς τομείς όπως στην τιμολογιακή πολιτική, στην διαχείριση πελατολογίου, στην διαχείριση κινδύνου, ακόμα και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ασφάλεια. Σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, μια ολοκληρωμένη ανάλυση μπορεί να αναδείξει τους κινδύνους και τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και τις ευκαιρίες που πρόκειται να εμφανιστούν στο μέλλον.

Επιπλέον σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με ποια εργαλεία λογισμικού θεωρούνται μέρος του ΒΑ υπήρξαν οι παρακάτω απαντήσεις: 75% απάντησαν στοιχεία όπως το data mining ενώ λίγοι θεώρησαν την δημιουργία και την διαχείριση του όγκου των δεδομένων μέρος του ΒΑ. Συνοψίζοντας, ο σκοπός του ΒΑ δεν τελειώνει με την βαθιά ανάλυση των δεδομένων, επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτή την γνώση για να αλλάξουν τις λειτουργικές διαδικασίες, καθώς ο τελικός σκοπός είναι η αύξηση της κερδοφορίας ή της αποτελεσματικότητας έτσι ώστε να δημιουργηθεί επιπρόσθετη αξία.