19 Ιουλίου 2024

H συνεργασία της ECCO με την Manthan Systems Inc.

H Manthan Systems Inc., καινοτόμος εταιρία στο Retail BI και BA ανακοίνωσε ότι η εταιρία ECCO, μια από τις μεγαλύτερους εμπόρους χονδρικής και λιανικής υπόδησης ξεκίνησε την χρήση του πρωτεύοντος προϊόντος της Manthan, ARC Merchandise Analytics. Με τις δυνατότητες του ARC, η ECCO αποκτά εξειδικευμένες βάσεις ΒΙ και βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.

Η εγκατάσταση αυτού του συστήματος στην εταιρία ΕCCO συβάλλει στην συγκέντρωση των δεδομένων, εισάγοντας ένα ενοποιημένο, δομημένο και συγκροτημένο τρόπο προσέγγισης στην διαδικασία λήψης απόφασης. Το ARC με τις προηγμένες αναλυτικές δυνατότητες παρέχει καινοτόμα υποστήριξη στην αποτελεσματικότητα του ECCO και στην λήψη αποφάσεων.